Kontakt

maszglos@batory.org.pl
Joanna Załuska, dyrektor
tel. 22 536 02 76
Magdalena Pieczyńska
tel. 22 536 02 49
Katarzyna Rakowska
tel. 22 523 02 31
Olga Skarżyńska
tel. 22 536 02 62

Zobacz także

Masz Głos, Masz Wybór

Program współfinansowany ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Celem programu jest zainteresowanie obywateli sprawami ich lokalnych społeczności i zachęcenie do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego i odpowiedzialnego udziału w wyborach. Chcemy przyczynić się do ożywienia publicznej debaty o lokalnych problemach z udziałem mieszkańców i władz samorządowych oraz zaszczepić poczucie współodpowiedzialności - zarówno władz, jak i mieszkańców - za decyzje podejmowane w dniu wyborów. Zależy nam na zwiększeniu frekwencji wyborczej i poprawie jakości wyborów oraz na zapewnieniu rzetelnej i bezstronnej informacji o wyborach i kandydatach w programach informacyjnych TVP.
  • Akcja Masz Głos, Masz Wybór – podejmowanie działań przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski, służących animowaniu partycypacji obywatelskiej, budowaniu dialogu mieszkańców z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym i integracji lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy
  • Kampanie społeczneogólnopolskie kampanie społeczne w okresie przedwyborczym, prowadzone w koalicji z innymi organizacjami ogólnopolskimi, które skupiają się na działaniach profrekwencyjnych
  • Działania rzeczniczedziałania rzecznicze podejmowane samodzielnie i w koalicji z innymi organizacjami pozarządowymi zmierzające do wprowadzenia w prawie wyborczym zmian ułatwiających obywatelom udział w głosowaniu i umożliwiających im podjęcie świadomej decyzji wyborczej
  • Monitoring programów informacyjnych – prowadzenie w okresie kampanii wyborczych monitoringu programów informacyjnych TVP i stacji komercyjnych pod kątem czasu poświęconego kampanii wyborczej i sposobom prezentacji kandydatów


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry