Kontakt

maszglos@batory.org.pl
Joanna Załuska, dyrektor
tel. 22 536 02 76
Magdalena Pieczyńska
tel. 22 536 02 49

Marzena Płudowska
tel. 22 536 02 04

Katarzyna Rakowska
tel. 22 536 02 31

Zobacz także

Masz Głos, Masz Wybór

Celem programu jest zainteresowanie obywateli sprawami ich lokalnych społeczności i zachęcenie do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego i odpowiedzialnego udziału w wyborach. Współpracujemy z lokalnymi organizacjami i inicjatywami obywatelskimi pomagając im w prowadzeniu działań służących animowaniu partycypacji obywatelskiej, budowaniu dialogu mieszkańców z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym i integracji lokalnych wspólnot. Prowadzimy również działania na rzecz zwiększenia udziału obywateli i obywatelek w decyzjach podejmowanych przez samorząd, frekwencji wyborczej, poprawy jakości wyborów, polityki i funkcjonowania partii politycznych.

  • Akcja Masz Głos działania na rzecz mobilizacji obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym, podejmowania dialogu i współpracy z władzami lokalnymi, oraz integracji wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy
  • Działania eksperckieprzygotowywanie i inicjowanie zmian w prawie i praktyce na rzecz poprawy wiarygodności i sprawności systemu wyborczego, jakości partii i polityki, a także „demokratyzacji” samorządu lokalnego oraz większego angażowania społeczeństwa do udziału w życiu publicznym
  • Kampanie społeczneogólnopolskie kampanie informacyjne i profrekwencyjne w okresie przed wyborami, prowadzone w koalicji z innymi organizacjami ogólnopolskimi


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry