Zmiany w Niemczech, zmiany w Europie

Warszawa, 5-6 października 2006, konferencja organizowana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera

Zmiany polityczne, jakie zaszły w Niemczech i w Polsce w wyniku zeszłorocznych wyborów, tworzą zarówno nowe szanse jak i nowe wątpliwości co do kierunku rozwoju polityki wewnętrznej i zagranicznej obu tych krajów. Dodatkowo potęguje je niepewny kierunek rozwoju Unii Europejskiej. Oba kraje znajdują się w chwili obecnej w trudnym momencie redefiniowania swojej polityki zagranicznej, polityki europejskiej oraz polityki wewnętrznej.

Jakie są Niemcy roku 2006 pod rządami nowej, wielkiej koalicji? Jakie Niemcy wyłonią się z obecnej fazy rozwoju? Jaki znajdą kompromis między tradycją społecznej gospodarki rynkowej, a wymogami globalizującego się świata? Jakie są wyobrażenia Niemców o sobie, o swej przeszłości, do jakiego dziedzictwa odwołują się w XXI wieku? Jak radzą sobie Niemcy w warunkach pluralizmu kulturowego i etnicznego? Jaką Europę Republika Federalna chce budować? Jakie widzą w niej miejsce dla siebie, dla swoich najbliższych sąsiadów i partnerów? W jaki sposób pragną przełamać obecny kryzys Unii Europejskiej? Jak wyobrażają sobie możliwości dalszego rozszerzania Unii i przezwyciężenia obaw, które w związku z tym procesem pojawiły się w Europie? Jak postrzegają perspektywę współpracy euroatlantyckiej w obliczu podstawowych wyzwań współczesnego świata (walka z apokaliptycznym nihilizmem radykalnego islamu, stabilizacja i rozwój regionów sąsiadujących z Europą, postęp rządów prawa i demokracji w świecie, wykorzystanie szans i zabezpieczenie przed destabilizującymi skutkami procesów globalizacji, problemy bezpieczeństwa ekologicznego).

Na te pytania starali się odpowiedzieć zaproszeni paneliści – polscy i niemieccy przedstawiciele świata polityki i nauki podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Fundację w Warszawie w dniach 3-4 października 2006. Wystąpieniom i dyskusjom prowadzonym w trzech tematycznych sesjach: Niemcy wobec świata, Europy i jej sąsiadów, Niemcy wobec świata, Europy i jej sąsiadów, Przemiany wewnętrzne w Niemczech i w Unii Europejskiej, Tożsamość i pamięć Niemiec przysłuchiwało się około 170 osób: polityków, naukowców, dziennikarzy, ekspertów, urzędników państwowych.

Program konferencji

Noty biograficzne panelistów


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry