Rosja Putina

Międzynarodowa konferencja, Warszawa, 30 listopada 2006


Po latach niejasności co do miejsca i roli w świecie, Rosja wydaje się powracać jako jedno z kluczowych państw w systemie międzynarodowym. Wywołuje to z jednej strony poczucie niepewności i obawy w wielu krajach, z drugiej zaś wzrost poczucia dumy wśród samych Rosjan. Za rok w Rosji odbędą się wybory parlamentarne, a następnie prezydenckie, które niewątpliwie będą próbą dla systemu politycznego budowanego przez Władimira Putina.

Celem konferencji było przybliżenie najistotniejszych problemów i wyzwań, które stoją przed dzisiejszą Rosją. Chcieliśmy skupić się przede wszystkim na sprawach wewnętrznych, które rzadko poruszane są podczas publicznych konferencji w naszym kraju, ale również na roli Rosji w perspektywie europejskiej i globalnej. Do dyskusji o tych sprawach zaprosiliśmy wybitnych ekspertów z Rosji, a także z Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Program konferencji


Otwarcie konferencji: Aleksander Smolar
, Fundacja im. Stefana Batorego

Słowo wstępne: Władimir Ryżkow, deputowany do Dumy Federacji Rosyjskiej

Sesja I: Władza w Rosji

  • na ile stabilny jest rosyjski system polityczny i gospodarczy?
  • problem roku 2007/2008 i operacja „następca”
  • konsekwencje modelu surowcowego dla Rosji
  • autorytarna modernizacja czy zastój?

Prowadzenie: Adam Michnik, Gazeta Wyborcza

Paneliści: Stanisław Biełkowski, Instytut Strategii Narodowej, Włodzimierz Marciniak, Instytut Studiów Politycznych PAN, Dmitrij Orieszkin, Grupa Analityczna Mercator, Lilia Szewcowa, Moskiewskie Centrum Carnegie

Sesja II: Społeczeństwo: bierność czy źródło przemian?

  • społeczeństwo – na ile podmiot, na ile instrument władzy?
  • fenomen rosyjskiego społeczeństwa równoległego

Prowadzenie: Andrzej Rychard, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Paneliści: Aleksandr Auzan, Instytut Umowa Społeczna, Igor Kliamkin, Fundacja Myśl Liberalna, Michael McFaul, Stanford University, Arsienij Roginski, Memoriał

Sesja III: Rosja imperialna?

  • nowe miejsce Rosji w świecie
  • formowanie się nowej tożsamości rosyjskiej
  • międzynarodowe otoczenie Rosji – źródło zagrożeń czy możliwości?
  • ropa i gaz jako instrumenty rosyjskiej polityki

Prowadzenie: Aleksander Smolar, Fundacja im. Stefana Batorego

Paneliści: Jurij Fiedorow, Chatham House, Marie Mendras, CNRS, Science Po, Arkady Moszes, Finnish Institute for International Affairs

Noty biograficzne panelistówCopyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry