Przyszłość współpracy wyszehradzkiej — nowy początek?

(Warszawa, 18-19 maja 2003) seminarium zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych

Seminarium, Warszawa, 18-19 maja 2003


W dniach 18-19 maja 2003 w Belwederze odbyło się seminarium Przyszłość współpracy wyszehradzkiej — nowy początek?, zorganizowane wspólnie przez Fundację Batorego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Seminarium miało charakter nieformalnej dyskusji, w której uczestnicy dzielili się dotychczasowymi doświadczeniami współpracy, analizą wzajemnych stosunków naszych krajów w przededniu wejścia do Unii oraz pomysłami na temat przyszłości Grupy Wyszehradzkiej. Żywej dyskusji sprzyjało zróżnicowanie grona uczestników: obok dyplomatów w spotkaniu brali udział przedstawiciele instytucji analitycznych i ośrodków akademickich, działacze organizacji pozarządowych, politycy oraz dziennikarze.

Obrady zostały podzielone na trzy sesje tematyczne:

  • Ocena współpracy pomiędzy państwami z Grupy Wyszehradzkiej w latach 1991-2002
  • Sytuacja Grupy Wyszehradzkiej i Europy Środkowej po rozszerzeniu Unii Europejskiej
  • Perspektywy współpracy w obrębie Grupy Wyszehradzkiej po rozszerzeniu Unii Europejskiej.

Mimo rozmaitych wątpliwości większość uczestników spotkania wyraziła przekonanie, że wejście do UE nie powinno oznaczać końca dotychczasowej współpracy. Potrzebne są zarówno pomysły na to, jak identyfikować i promować wspólne interesy wewnątrz Unii, jak również rozwijanie inicjatyw (m.in. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki), które sprzyjają zbliżaniu się naszych społeczeństw. Z przychylnym odzewem spotkała się propozycja, by podobne spotkania odbywały się w przyszłości.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry