Polityka rozszerzonej Unii Europejskiej wobec nowych sąsiadówSprawozdanie z konferencji
[pol: PDF 536 KB]
[ang: PDF 506 KB]

Międzynarodowa konferencja, Warszawa, 20-21 lutego 2003

Fundacja im. Stefana Batorego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP zorganizowała w Warszawie w dniach 20-21 lutego 2003 międzynarodową konferencję Polityka rozszerzonej Unii Europejskiej wobec nowych sąsiadów (The EU Enlargement and Neighbourhood Policy).

Rozszerzenie Unii Europejskiej oznacza istotne przesunięcie jej granic na wschód. Unia staje w obliczu konieczności sformułowania nowej aktywnej polityki wobec przyszłych bezpośrednich sąsiadów: Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Potrzebna jest rzeczowa i otwarta debata między obecnymi i przyszłymi członkami Unii Europejskiej, ale także dialog z przyszłymi wschodnimi sąsiadami Unii. Jaką ofertę Unia Europejska powinna skierować do swoich nowych sąsiadów; czy i w jaki sposób nowi członkowie UE będą mogli na nią wpływać? Jakie wnioski możemy wyciągnąć z dotychczasowej polityki Unii wobec obszarów z nią sąsiadujących? Czy możliwe jest pogodzenie zasad Schengen z kwestiami europejskiego bezpieczeństwa i własnymi interesami państw członkowskich UE? W jaki sposób lepiej wykorzystać program TACIS jako instrument wschodniej polityki Unii wobec jej nowych sąsiadów?

O powyższych dyskutowano podczas dwudniowej konferencji w Warszawie z udziałem przedstawicieli instytucji unijnych, reprezentantów rządów i polityków z krajów UE, państw kandydujących oraz przyszłych wschodnich sąsiadów Unii. W dyskusjach wzięli również udział specjaliści oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Europy.

publikacje:

  • Polityka Unii Europejskiej wobec sąsiadów. Lekcje z historii [PDF 374 KB]
    • Stosunki Unii Europejskiej z jej południowymi sąsiadami. Droga do Polityki dobrosąsiedzkiej. Paweł J. Borkowski
    • Wpływ Niemiec na kształtowanie polityki Unii Europejskiej wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Klaus Bachmann
    • Wymiar północny Unii Europejskiej. Agnieszka Mazur-Barańska
    • Stosunki Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską. Dorota Heidrich
  • EU Eastern Policy — publications


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry