Polityka rozszerzonej Unii Europejskiej wobec nowych sąsiadów

Przemówienie Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego

 

więcej

Noty biograficzne panelistów

 

więcej

Biographical notes of panelists

 

więcej

The Eastern Dimension of the European Union. The Polish View

 

więcej

EU Eastern Policy — publications

 

więcej
Do góry