Nowa geopolityka Europy Środkowej i Wschodniej. Między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi

Warszawa, 7-8 maja 2004

Konferencja międzynarodowa, Warszawa 2004, we współpracy z Fundacją Nauki i Polityki (SWP) z Berlina oraz Centrum Studiów Europejskich, St Antony's College Uniwersytetu Oksfordzkiego.

C o n f e r e n c e p a r t n e r s :

logo

logo ORACLE

METROPOLITAN

Ambasada Republiki Francuskiej


Wykład specjalny: Henry Kissinger: Ameryka i Europa wobec nowych wyzwań.

Sesja I - Między Niemcami a Rosją, między Europą a Ameryką: historyczne identyfikacje Europy Środkowej i Wschodniej: tradycje intelektualne i polityczne oraz dokonywane wybory. Prowadzący Adam D. Rotfeld, sekretarz stanu MSZ, paneliści: Marcin Król z Uniwersytetu Warszawskiego, Jacques Rupnik z paryskiego Centrum Międzynarodowych Studiów i Badań (CERI) oraz Timothy Snyder z Uniwersytetu Yale.

Sesja II - Europa w polityce USA: czy USA są zainteresowane dalszą integracją Europy? Rola NATO. Miejsce państw Europy Środkowej i Wschodniej w amerykańskiej polityce wobec Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdowy. Prowadzący Andrzej Olechowski, były minister spraw zagranicznych, paneliści: David Calleo z Uniwersytetu Johns Hopkins w Waszyngtonie, Pierre Hassner z Centrum Międzynarodowych Studiów i Badań (CERI) w Paryżu, Ken Jowitt z Uniwersytetu Kalifornijskiego oraz Anne-Marie Slaughter z Uniwersytetu Princeton, która podkreśliła m.in., że po rozszerzeniu Unii Europejskiej Stany Zjednoczone będą zmuszone w większym stopniu brać pod uwagę europejskie stanowisko, przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo, ale także ze względu na politykę wewnętrzną, ponieważ środowiska emigrantów staną się adwokatami interesów zjednoczonej Europy.

Sesja III - Europejskie postawy wobec USA i relacji transatlantyckich: „Stara” i „nowa” Europa, troska o zachowanie suwerenności, czynnik bezpieczeństwa, szukanie nowych koalicji, przeciwwagi dla europejskich hegemonów. Prowadzenie Timothy Garton-Ash z Uniwersytetu Oksfordzkiego, paneliści: Christoph Bertram, dyrektor Fundacji Nauki i Polityki (SWP) z Berlina, Robert Cooper, dyrektor generalny ds. zagranicznych i polityczno-wojskowych przy Radzie Unii Europejskiej w Brukseli, Ivan Krastev z Centrum Strategii Liberalnych w Sofii oraz Dominique Moisi z Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (IFRI) w Paryżu.

Sesja IV - Europa Środkowa i Wschodnia: w poszukiwaniu nowego miejsca w Europie i w świecie: próby zdefiniowania własnego modelu wspólnoty europejskiej, interesy i oczekiwania krajów Europy Środkowej i Wschodniej, wybory między Europą a wspólnotą transatlantycką. Przewodniczący Aleksander Smolar, prezes Fundacji Batorego, paneliści Timothy Garton-Ash, Bronisław Geremek, Heather Grabbe z Centrum Reform Europejskich w Londynie oraz Elemér Hankiss z Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie.

W konferencji udział wzięli dyskutanci z Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Rumunii, Słowacji, Węgier.

We współpracy z kwartalnikiem „Przegląd Polityczny” przygotowywana została publikacja materiałów konferencyjnych (wystąpień i dyskusji) w wersji polskiej i angielskiej [PDF 2 MB].


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry