Cykl wykładów O naprawie Rzeczypospolitej (2004-2005)

Obywatele nisko oceniają skuteczność polityki, zła jest także opinia o kwalifikacjach fachowych i moralnych klasy politycznej, chociaż są oczywiście wielkie różnice w popularności i w szansach wyborczych różnych formacji. Sondaże wskazują na wysoki poziom nieufności, poczucie oddalenia, wyobcowania elit rządzących. Ta sytuacja rodzi poważne zagrożenia – nie tylko kwestionuje się autorytet polityków, ale duża część obywateli zdaje się żywić wątpliwości co do procedur i instytucji demokratycznych.

Znaczące postaci polskiego życia politycznego poprosiliśmy o odpowiedź na pytania jaka jest dzisiaj Rzeczpospolita? jak ją naprawić? jakie są działania najpilniejsze?


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry