Cykl debat Polskie dyskryminacje (2005)

Debata publiczna jest niezbędnym składnikiem demokracji. Zredukowanie demokracji do okresowych wyborów i rynkowych metod „sprzedawania” partii i polityków, degraduje ją, odbiera jej najważniejszy wymiar dochodzenia do prawdy, lepszego poznania możliwości wspólnoty i alternatyw, które przed nią stoją. Fundacja Stefana Batorego od lat stawia sobie za cel sprzyjanie pogłębionej, pluralistycznej debacie, która ma służyć podnoszeniu jakości naszego życia publicznego i rehabilitacji polityki.

Uznaliśmy, że powinniśmy podjąć tematy ważne społecznie, które jednak rzadko koncentrują uwagę polityków i mediów. Chodzi o problem różnego typu dyskryminacji i sposobów radzenia sobie z nimi. Chcemy podjąć cztery tematy. Miejsce i sytuacja kobiet. Kwestia ludzi „zbędnych”, marginalizowanych, wyrzuconych poza nawias życia społecznego i publicznego. Sytuacja pracowników – obrony ich przed bezprawiem, z którym się spotykają. Warunki działania przedsiębiorców – grupy społecznie uprzywilejowanej, ale równocześnie spotykającej się z różnego typu objawami niechęci i podejrzliwości, co ma wpływ na możliwości działania.

Miejsce kobiet (16 maja 2005) - dyskusja z udziałem Henryka Domańskiego, Kingi Dunin, Anny Fornalczyk, Małgorzaty Fuszary, Hanny Gronkiewicz-Waltz, prowadzenie - Aleksander Smolar.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry