Dylematy polskiej edukacji - In memoriam Anny Radziwiłł

12-13 kwietnia 2013
Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a, sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza
oraz Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów
Sichów Duży k. Staszowa, woj. świętokrzyskie

12 kwietnia

10.00
Fundacja im. Stefana Batorego
powitanie
prof. dr hab. Andrzej Ziabicki, członek zarządu Fundacji im. Stefana Batorego
Mirosław Sawicki, przewodniczący komitetu organizacyjnego
 
I sesja
10.20-12.20
Fundacja im. Stefana Batorego
Debata: Edukacja polska po 1989 – dokonania i wyzwania z udziałem byłych ministrów edukacji narodowej RP
                                                                                                                                                                                         
wystąpienia:
prof. dr hab. Henryk SamsonowiczMirosław Sawicki,
Katarzyna Hall
                                                                                                                                                                                         
prowadzenie: Piotr Pacewicz, publicysta
 
II sesja
13.00-15.30
Fundacja im. Stefana Batorego
wystąpienia:
prof. dr hab. Karol Modzelewski – Historia i polityka w demokracji
Mirosław Sawicki – Anna Radziwiłł i Jacek Kuroń – dwa modele wychowania
prof. dr hab. Andrzej Janowski – Ideologia wychowawcza Anny Radziwiłł
dr Jacek Jakubowski – Szkoła alternatywna
dr hab. Jarosław Czubaty – Państwo niesuwerenne w podręczniku historii
prof. dr hab. Wiesław Caban – Jak pisać o powstaniach narodowych?
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski – Dylematy historii XX w. w podręczniku
                                                                                                                                                                                         
przewodniczy prof. dr hab. Henryk Samsonowicz
 

13 kwietnia

III sesja
10.00-12.30
Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów
wystąpienia:
prof. dr hab. Adam Massalski – Tradycje szkolnictwa na ziemi staszowskiej i rola rodziny Radziwiłłów
dr hab. Janina Kamińska, dr Adam Fijałkowski – Wychowanie w czasach sanacji – nad pracą doktorską Anny Radziwiłł
dr hab. Małgorzata Budyta-Budzyńska – Anna Radziwiłł: Nauczyciel nauczycieli
dr Krzysztof Śliwiński – Wobec Marca. O Próbie diagnozy.
dr Krystyna Starczewska – Solidarnościowe projekty edukacyjne
Zofia Kozłowska – Między samotnością a misją publiczną
                                                                                                                                                                                         
przewodniczy Mirosław Sawicki
IV sesja
14.00-16.00
Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów
wystąpienia:
dr hab. Anna Wiłkomirska – Sens i bezsens państwowego systemu awansu zawodowego nauczycieli
prof. dr hab. Wanda Dróżka – Między etosem a zawodem: nauczyciel wobec zadań wychowawczych szkoły
dr hab. Anna Zielińska – Ocena i promocja nauczycieli w opinii podmiotów odpowiedzialnych za ich awans zawodowy
prof. dr hab. Marta Zahorska – Nauczyciel – podmiot czy przedmiot polityki edukacyjnej?
                                                                                                                                                                                         
przewodniczy prof. dr hab. Jacek Semaniak
 
Anna Radziwiłł zmarła w styczniu 2009 roku. W swej naukowej spuściźnie pozostawiła wysoko cenione prace na temat ideologii wychowawczej w Polsce międzywojennej i w PRL-u. Kolejne generacje uczniów uczyły się historii najnowszej z jej doskonałych podręczników. Z wykształcenia historyk, obok historii wykładała także literaturę polską. Przez blisko 30 lat była nauczycielką, wychowawczynią i dyrektorką w warszawskich liceach. Nauczycielką wybitną, o ogromnym autorytecie, obdarzaną przez uczniów i nauczycieli zaufaniem. Pozostawiła wiele pokoleń wychowanków dumnych z tego, że byli Jej uczniami. Umiała przekazywać im wiedzę o przeszłości, ukazywać świat wartości i uczyć dokonywania w tym świecie często niełatwych wyborów.
Anna Radziwiłł należała także do twórców reformy systemu oświaty w III Rzeczpospolitej. Była motorem wielu ważnych zmian w programach nauczania, a także w systemie zarządzania oświatą. Większość zaproponowanych przez nią rozwiązań jest aktualna i wciąż znajduje zastosowanie. Związana z Solidarnością, działała w podziemnym ruchu oświatowym i samokształceniowym, uczestniczyła w rozmowach Okrągłego Stołu. W 1989 roku została wybrana do Senatu z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W kolejnych rządach pełniła funkcję wiceminister oświaty. Działania na rzecz edukacji kontynuowała również w chorobie, do ostatnich chwil swego życia.
Anna Radziwiłł wspierała przez lata działalność Fundacji Batorego była członkinią Rady Fundacji, a w latach 1999-2009 jej przewodniczącą.
Zadaniem konferencji Dylematy polskiej edukacji nie jest jedynie upamiętnienie postaci Anny Radziwiłł. Nie będziemy tylko wspominać, albowiem pani Anna zostawiła nam w spadku wiele myśli, pomysłów, idei, które jeszcze długo będą wpływać na kształt polskiej oświaty. O tych pomysłach chcemy porozmawiać podczas spotkania.

Mirosław Sawicki
 
Komitet Honorowy
Henryk Samsonowicz – przewodniczący, ✝Krzysztof Michalski, Karol Modzelewski, Elżbieta Putkiewicz, Mirosław Sawicki, Jacek Semaniak, Aleksander Smolar, Krystyna Starczewska, Anna Wiłkomirska
 
Patronat honorowy
Marszałek Senatu RP
 
Organizatorzy:
Fundacja im. Stefana Batorego Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego Dom i Biblioteka Sichowska


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry