Polska między realem a wirtualem. Granice politycznej manipulacji

4 listopada 2008

Dyskusja z udziałem Ludwika Dorna (polityk, poseł na Sejm RP), Kingi Dunin(socjolog, publicystka, „Krytyka Polityczna”), Jana Rokity (publicysta, „Dziennik. Polska Europa Świat”) i Pawła Śpiewaka (socjolog, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego).

W naszych debatach o polityce często wraca problem manipulowania obywatelami przez polityków. PR, narracja, opowieść, polityka historyczna – to tylko niektóre z będących w obiegu, bardzo popularnych pojęć, wskazujących na wolę wpływania na percepcję przeszłości, kształt teraźniejszości i dnia jutrzejszego w świadomości obywateli. Polityka historyczna była już przedmiotem licznych i pogłębionych debat. Chcielibyśmy w naszej dyskusji skupić uwagę na problemie świadomego narzucania obywatelom przez polityków swojej narracji – ze względu na wizję ładu społecznego czy dla zdobycia popularności. Jakie są granice kreowania rzeczywistości przez polityków i towarzyszących im specjalistów, zwanych w Rosji technologami politycznymi? Jakie są przyczyny tego, że – jak się wydaje – w Polsce, obok Rosji, fascynacja polityczną manipulacją jest największa w Europie? Czy PR uzupełnia politykę, czy też częściowo przynajmniej ją zastępuje? Jakie są związki między PR a silnią obecnością populizmu w głównych nurtach polskiej polityki? Jaki wpływ na politykę miało pojawienie się tabloidów oraz telewizyjnych kanałów informacyjnych? Czy w ślad za tabloidyzacją mass mediów mamy do czynienia z tabloidyzacją polityki?


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry