Kontakt

maszglos@batory.org.pl
Joanna Załuska, dyrektor
tel. 22 536 02 76
Magdalena Pieczyńska
tel. 22 536 02 49
Katarzyna Rakowska
tel. 22 536 02 31
Michał Kowalczyk
tel. 22 536 02 43
Hanna Szubert-Bień
tel. 22 536 02 40

Akcja Masz Głos

W akcji Masz Głos od 2006 r. wspieramy mieszkańców i mieszkanki w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi. Co roku zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje i grupy nieformalne z całej Polski, oferując im pomoc i wsparcie w pobudzaniu aktywności obywatelskiej, budowaniu dialogu mieszkańców i mieszkanek z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym i integracji lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy. Działania prowadzimy we współpracy z organizacjami partnerskimi.

Najlepsze praktyki wyróżniamy nagrodą Super Samorząd. Nazwa ta nawiązuje do idei samorządu rozumianego jako wspólnota mieszkańców, a nie urząd gminy i jego pracownicy. Nagroda jest wręczana zarówno organizacjom i grupom mieszkańców uczestniczącym w akcji, jak również współpracującym z nimi władzom lokalnym.

W okresie 2015-2018 (kadencja władz wybranych w listopadzie 2014) skupiamy się na tematach takich jak rozwój budżetów obywatelskich, tworzenie przyjaznych dla wszystkich przestrzeni publicznych, lepsza komunikacja pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami a władzami, popularyzowanie mechanizmów takich jak np. inicjatywa lokalna i inicjatywa uchwałodawcza. W tym roku w akcji bierze udział ponad 300 uczestniczek i uczestników, którzy zmieniają na lepsze ponad 200 gmin.

Od początku w akcji wzięło udział ponad 2100 uczestniczek i uczestników na terenie ponad 850 gmin.

Przykłady najlepszych działań uczestników.
Więcej o akcji Masz Głos.

 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry