Terminy składania wniosków

Obywatele dla Demokracji

Terminy składania wniosków i przyznawania dotacji podane są na stronie: www.ngofund.org.pl

Demokracja w Działaniu

Program zawieszony na czas funkcjonowania programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

  • W 2010 roku zakończono przyjmowanie wniosków
  • składanie wniosków - do 1 marca 2014 roku  
 
  • składanie wniosków o stypendia do 1 marca 2014 rokuCopyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry