Lokalne Programy Stypendialne

Program finansowany jest z darowizn firm i osób prywatnych, w tym z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Celem programu jest upowszechnianie systemu pomocy stypendialnej dla młodzieży szkolnej, opartego na zasobach i aktywności społeczności lokalnych. Wspieramy sieć organizacji pozarządowych, które prowadzą lokalne programy stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z niezamożnych środowisk, szczególnie z mniejszych miejscowości.

Organizacje uczestniczące w programie mogą co roku ubiegać się o dotacje na prowadzenie programu stypendialnego. Warunkiem otrzymania dotacji jest zebranie przez organizację funduszy ze źródeł lokalnych (od władz samorządowych, lokalnego biznesu, indywidualnych darczyńców, ze zbiórek publicznych, z aukcji, z wpłat 1% itp.) tak, aby do każdej złotówki przekazanej przez Fundację Batorego dołożona została druga złotówka pochodząca od innych darczyńców. Poza dotacjami organizacjom oferujemy możliwość udziału w spotkaniach i szkoleniach na temat zasad prowadzenia programów stypendialnych, zbierania funduszy, współpracy z lokalnymi partnerami, mediami, wolontariuszami i stypendystami.

Organizacje prowadzące lokalne programy stypendialne opracowują własne regulaminy przyznawania stypendiów i powołują komisje stypendialne. Przyznawane stypendia, uzależnione od dobrych wyników w nauce, wysokości dochodu w rodzinie, zaangażowania stypendysty w działania na rzecz środowiska lokalnego, innych pozanaukowych osiągnięć, pomagać mają uczniom w pokonywaniu kolejnych progów edukacyjnych. Stypendia w wysokości 75 - 380 zł miesięcznie młodzi stypendyści przeznaczają na podręczniki i pomoce naukowe, opłacenie internatów, dodatkowe kursy, dojazdy do szkół, itp.

W 2012 roku 40 organizacji otrzymało dotacje na łączną kwotę 528 485 zł. Środki te, powiększone o fundusze zebrane z innych źródeł, pozwoliły na ufundowanie stypendiów dla 874 uczniów w roku szkolnym 2012/2013.

Zasady przyznawania dotacji

Organizacje uczestniczące w programie mogą zgłaszać kandydatów na stypendystów do zarządzanych przez Fundację Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko oraz Funduszu „Rozwiń skrzydła” im. J. i J. Putka.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry