Kontakt

belarus@batory.org.pl
Dominika Kupniewska
tel. 22 536 02 06
Zofia Lutkiewicz
tel. 22 536 02 79

Zobacz także

Dla Białorusi / Для Беларусі

Celem programu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.

Udzielamy dotacji na przedsięwzięcia dotyczące:
•    pobudzania aktywności obywatelskiej (przede wszystkim ludzi młodych);
•    kształtowania postaw obywatelskich wśród młodzieży poprzez działania edukacyjne;
•    przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechniania postaw tolerancji;
•    poszerzania dostępu do niezależnej informacji, rozwijania nowych mediów mających wpływ na budowanie zaangażowania społecznego obywateli.
Wspieramy też inne inicjatywy zgodne z celami programu.
 

Zasady ubiegania się o dotacje

  • Kto może otrzymać dotację:

Dotacje przeznaczone są przede wszystkim dla białoruskich organizacji obywatelskich.

  • Na jaki okres można otrzymać dotację, w jakiej wysokości i jakie wydatki można pokryć z dotacji

Dotacje przyznawane są z reguły na okres do 12 miesięcy w wysokości do 15 000 EUR.
W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może być wyższa.
Z dotacji można pokryć wszystkie wydatki niezbędne dla zrealizowania zaplanowanych działań.

  • Kiedy i jak złożyć wniosek o dotację

Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu ok. 3 miesięcy. Formularz wniosku jest dostępny po nawiązaniu bezpiecznej korespondencji z zespołem programu.

Wypełniony formularz wniosku można składać w języku angielskim, białoruskim, polskim lub rosyjskim z zachowaniem zasad bezpiecznej korespondencji. Wnioski przesyłane otwartym mailem/pocztą nie będą rozpatrywane.

Z zespołem programu można skontaktować się pisząc na adres belarus@batory.org.pl lub telefonicznie pod numerami: +48 22 536 02 06,  +48 22 536 02 79.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry