Kontakt

ad@batory.org.pl
Ewa Woydyłło-Osiatyńska, dyrektor
tel. 22 536 02 47
Małgorzata Prejzner
tel. 22 536 02 48

Zobacz także

Przeciwdziałanie Uzależnieniom

Program finansowany przez Open Society Foundations.

Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom zajmuje się współpracą ze specjalistami w dziedzinie terapii alkoholizmu i narkomanii w krajach Europy Wschodniej i dawnego ZSRR, przekazując im polskie doświadczenia i osiągnięcia w tej dziedzinie. Zajmujemy się również szkoleniami związanymi z reedukacją sprawców przemocy domowej. Organizujemy seminaria, staże i konferencje oraz wspieramy publikacje literatury popularyzującej wiedzę o uzależnieniach i metodach terapii opartych na partnerstwie profesjonalistów z grupami wzajemnej pomocy takimi jak AA czy Al-Anon.

Od 1991 roku Polska z dużym powodzeniem stosuje przeniesiony ze Stanów Zjednoczonych model terapii uzależnionych w zakładach karnych. Terapia i resocjalizacja opiera się na programie Anonimowych Alkoholików oraz na współpracy ze wspólnotą AA. Polskie doświadczenia przekazujemy innym krajom organizując szkolenia dla pracowników penitencjarnych. Współpracujemy z przedstawicielami resortów sprawiedliwości Bułgarii, Estonii, Gruzji, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Ukrainy, a także Rosji.

Od kilku lat współpracujemy także z polskimi poradniami psychologicznymi w ośrodkach polonijnych m.in. w Dublinie, Londynie, Hamburgu, Brukseli i in. zapraszając tamtejszych terapeutów na nasze szkolenia oraz włączając się do ich programów psycho-edukacyjnych.
Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry