Zarząd Fundacji

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd powoływany przez Radę na dwuletnie kadencje. Do zadań Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji merytorycznych i finansowych dotyczących działalności Fundacji oraz powoływanie dyrektora Fundacji. Zarząd spotyka się na comiesięcznych posiedzeniach. Obecny Zarząd został wybrany na kadencję lipiec 2016 - czerwiec 2018.  W skład Zarządu wchodzą:

PREZES
Aleksander Smolar
politolog, publicysta, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) w Wiedniu; członek International Forum Research Council w Waszyngtonie; członek Rady Dyrektorów Institute for Human Sciences przy Boston University; w latach 1989-1990 - doradca ds. politycznych premiera Tadeusza Mazowieckiego, w latach 1992-1993 - doradca ds. polityki zagranicznej premier Hanny Suchockiej. Prezes Fundacji Batorego od 1990 roku.
 
CZŁONKOWIE
Mikołaj Cześnik
socjolog, politolog. Profesor Uniwersytetu SWPS, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych SWPS. Od 2000 roku członek zespołu badawczego Polskiego Generalnego Studium Wyborczego.
Anna Materska-Sosnowska
politolożka. Adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry