Rada Fundacji

Rada spotyka się raz w roku; do jej zadań należą: nadzór nad działalnością Fundacji, wytyczanie głównych kierunków działań, powoływanie i odwoływanie prezesa i członków Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań. Członków pierwszego składu Rady powołał Fundator; następnych powołuje swą decyzją Rada. W skład Rady wchodzą:
 
PRZEWODNICZĄCY
prof. Marcin Król
historyk idei
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
 
CZŁONKOWIE
Jan Krzysztof Bielecki
ekonomista, były premier RP, obecnie przewodniczący Rady Partnerów EY Polska
Bogdan Borusewicz
historyk
Wicemarszałek Senatu RP
Agnieszka Holland
reżyserka, scenarzystka
Prezydent Polskiej Akademii Filmowej
Olga Krzyżanowska
lekarz
Helena Łuczywo
redaktorka
współzałożycielka Gazety Wyborczej
Andrzej Olechowski
ekonomista
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Handlowego S.A.
prof. Andrzej Rapaczyński
prawnik, Uniwersytet Columbia
Henryk Woźniakowski
wydawca
Prezes Zarządu Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry