Logo Fundacji

Dla naszych partnerów i grantobiorców

Zgodnie z umową zawieraną między Fundacją im. Stefana Batorego a każdym z jej grantobiorców, grantobiorca zobowiązuje się do informowania, że dotowany przez nas projekt realizowany jest ze środków otrzymanych od Fundacji. Informacja na ten temat powinna znaleźć się w szczególności we wszelkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego projektu. Nasz znak graficzny prosimy także eksponować podczas publicznych imprez (konferencje, seminaria i warsztaty, uroczystości rozdania nagród w dotowanych przez nas konkursach itp.) finansowanych lub współfinansowanych przez Fundację Batorego.

Poniżej zamieszczamy w kilku formatach logo Fundacji.
UWAGA: Znak graficzny Fundacji Batorego jest znakiem zastrzeżonym.

Logo Fundacji im. Stefana Batorego

W zestawie kolorów RGB
(użyty kolor to: #003478, czyli red:0 green:52 blue:120)
— do dokumentów, prezentacji, stron WWW:
[PNG 800x600] [PNG 400x300] [PNG 200x150]
[SVG wektorowe]

W zestawie kolorów CMYK
(użyty kolor to: PANTONE uncoated 294u, cyan:100% magenta:68% yellow:7% black:30%)
— do zastosowań profesjonalnych, poligrafii:
[AI wektorowe 1,6MB]
[EPS wektorowe 1,8MB]

Uproszczone logo Fundacji im. Stefana Batorego

[PNG 600x600] [PNG 300x300] [PNG 150x150]
[SVG wektorowe]

Białe logo Fundacji im. Stefana Batorego

Na ciemne tła:
[PNG 800x600] [PNG 400x300] [PNG 200x150]
[SVG wektorowe]

Angielskie logo Fundacji im. Stefana Batorego

W zestawie kolorów RGB — do dokumentów, prezentacji, stron WWW:
[PNG 800x600] [PNG 400x300] [PNG 200x150]
[SVG wektorowe]

W zestawie kolorów CMYK — do zastosowań profesjonalnych, poligrafii:
[AI wektorowe 1,6MB]
[EPS wektorowe 2,1MB]


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry