25 lat Fundacji

W czerwcu 2014 roku obchodziliśmy 25 lat istnienia Fundacji. Od 25 lat wiernie towarzyszymy dokonującym się w Polsce przemianom, troszcząc się o kształt i jakość polskiej demokracji, poszanowanie wolności obywatelskich i zasad państwa prawa.

Na działalność w ciągu 25 lat swojej działalności wydaliśmy 403 mln zł:

  • 298,5 mln zł na dotacje i stypendia (wsparcie działań i inicjatyw podejmowanych przez inne organizacje)  
  • 104,5 mln na programy prowadzone samodzielnie
Wypłaciliśmy 15 200 dotacji oraz 5800 stypendiów dla studentów, naukowców.
Na wyrównywanie szans edukacyjnych w programie Równe Szanse przekazaliśmy 7,8 miliona złotych, z których ufundowano 15 500 stypendiów dla młodzieży szkolnej z małych miejscowości i niezamożnych środowisk.
Zorganizowaliśmy 140 debat i 64 konferencje.


Poprosiliśmy Przyjaciół Fundacji, by opowiedzieli o pierwszym spotkaniu z nami i wybrali tę jedną, najważniejszą rzecz, którą Ich zdaniem przez te lata zrobiła Fundacja:

Prezydent RP, Bronisław Komorowski odznaczył Ewę Chałasińską, Grażynę Fiszer-Rutkowską, Jacka Kochanowicza, Piotra Kosiewskiego, Justynę Niewodniczańską-Blinowską, Alinę Muzińską, Sylwię Sobiepan, Jadwigę Stachurską, Alinę Wasilewską, Jacka Wojnarowskiego i Joannę Załuską, jako osoby zasłużone w działalności na rzecz przemian demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. 5 czerwca z okazji Dnia Wolności odznaczono także Hannę Suchocką, Olgę Krzyżanowską i prof. Zbigniewa Pełczyńskiego.

List od Prezydenta RP
Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry