Wybory samorządowe 2018 - kalendarium przygotowań

 

15.06

 

Sejm uchwala nowelizację Kodeksu wyborczego, która m.in. uchyla obowiązek transmisji z lokali wyborczych

 

 

 

 

06.06

 

Do Sejmu wpływa projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego m.in. znoszący nagrywanie oraz transmisję przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych

 

 

[PDF]

 

30.05

 

Szefowa KBW Magdalena Pietrzak informuje, że nadal brakuje urzędników wyborczych w 302 gminach

 

 

 

28.05

 

 

PKW podjęła uchwałę, w sprawie braku możliwości przeprowadzenia  transmisji z lokali wyborczych ze względu na przepisy RODO

 

 

[PDF]

 

22.05

 

KBW rozpoczyna testy systemu informatycznego do obsługi wyborów, w tym ustalania wyników. (Awaria systemu była jedną z głównych przyczyn kryzysu wyborczego w 2014r)

 

 

07.05

 

PKW apeluje o zaprzestanie prowadzenia kampanii wyborczej przed  dniem jej ogłoszenia jej rozpoczęcia

 

 

[PDF]

02.05

 

Minął termin naboru kandydatów na urzędników  wyborczych. 

 

 

26.04

 

PKW zmniejsza liczbę urzędników wyborczych, potrzebnych do przygotowania i obsługi wyborów a także wprowadza zmiany w sposobie ich wynagradzania.

 

 

[PDF]

[PDF]

20.04

 

PKW zwraca się do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie propozycji zmian przepisów Kodeksu wyborczego

 

[PDF]

19.04

 

PKW kieruje do Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu, Przewodniczących Klubów Poselskich pismo dotyczące opinii GIODO, w którym prosi o rozważenie noweli Kw o zapis dotyczący transmisji oraz nagrywania prac obwodowych komisji wyborczych

 

[PDF]

12.04

 

GIODO: przeprowadzenie transmisji podczas wyborów może być niezgodne z prawem o ochronie danych osobowych

 

[PDF]

09.04

PKW przedstawia uchwałę dot. warunków technicznych transmisji z lokali wyborczych. (W lokalu wyborczych mają być min. dwie kamery, podano ich podstawowe wymogi techniczne, lecz nie wskazano co dokładnie (i kogo) będą rejestrować.)

 

28.03

Stanowisko Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ws. stanu przygotowań do wyborów samorządowych w 2018 r.

[PDF]

26.03

PKW powołuje komisarzy wyborczych

[PDF]

26.03

PKW ponownie wydłuża termin dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych. Tym razem do 16 kwietnia

 

13.03

PKW wydłuża termin dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych do 6 kwietnia

[PDF]

13.03

Spotkanie Szefów PKW i MSWiA nt. rekrutacji komisarzy i urzędników wyborczych oraz  kwestii transmisji online z lokali wyborczych

 

03.03

Magdalena Pietrzak objęła stanowisko szefa Krajowego Biura Wyborczego. Zastąpiła na tej funkcji Beatę Tokaj. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego kadencja nowego Szefa KBW będzie trwać 7 lat.

 

01.03

MSWiA: Upłynął termin, do którego mogli się zgłaszać kandydaci na komisarzy

 

22.02

Rozpoczął się nabór kandydatów na urzędników wyborczych

 

21.02

PKW, po spotkaniach z trzema kandydatami na Szefa KBW, powołuje na to stanowisko Magdalenę Pietrzak

 

20.02

KBW zwraca się do Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o zabezpieczenie środków na: organizację tegorocznych wyborów, referendów oraz funkcjonowanie samego KBW. [W związku z wejściem w życie noweli Kw koszty te wzrosły o ponad 605 milionów złotych]

[PDF]

[PDF]

19.02

MSWiA wskazało trzech kandydatów na stanowisko Szefa KBW

 

19.02

PKW zmieniło swój Regulamin oraz Statut KBW. Powołano m.in. stanowisko "doradcy Państwowej Komisji Wyborczej", który będzie zatrudniony na umowę o pracę,  wskaże go bezpośrednio PKW. Bez zgody PKW rozwiązanie umowy o pracę doradcy (np. przez nowego Szefa KBW) będzie niemożliwe. Dodatkowo: Szef KBW może odwołać dyrektora Zespołu i delegatury KBW dopiero po uzgodnieniu z Szefem PKW

[1]

[2]

[3]

12.02

MSWiA: Zmiana w procedurze rekrutacji Komisarzy Wyborczych. Dla kandydatów będących sędziami uproszczono kryteria naboru oraz wydłużono termin składania zgłoszeń (o 10 dni – do 26.02) w porównaniu z terminem wyznaczonym innym kandydatom

 

07.02

PKW: Stanowisko ws. Zmian w Kodeksie w Kodeksie wyborczym, w którym stwierdzono, że z powodu nowych procedur wydłuży się czas podania wyników wyborów, a w budżecie państwa nie zabezpieczono odpowiednich środków na przeprowadzenie wyborów

[PDF]

05.02

PKW: Uchwała w spr. określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych, ich siedzib oraz trybu pracy

[PDF]

31.01

Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego

 

15.01

Prezydent RP Andrzej Duda podpisuje ustawę nowelizującą Kodeks wyborczy

 

11.01

Ustawa zostaje przekazana Prezydentowi do podpisu

 

10.01

Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

 

2018

21.12

Senat wydaje stanowisko w sprawie Ustawy

 

15.12

Ustawa zostaje przekazana Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu

 

14.12

III czytanie na posiedzeniu Sejmu – Uchwalono ustawę

 

13.12

II czytanie na posiedzeniu Sejmu

 

09.12

Eksperci Fundacji wzięli udział w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym ws. ustawy dot.wyborów i samorządu

 

24.11

I czytanie na posiedzeniu Sejmu

 

22.11

PKW: Stanowisko dotyczące projektu ustawy wskazujące szereg zagrożeń dla prawidłowego przeprowadzenia wyborów (m.in. chaos kompetencyjny, decyzyjny i wykonawczy; radykalne obniżenie wymagań wobec nowych Komisarzy Wyborczych; problematyczną, dla ustalenia ważności głosu, nową definicję znaku’X’)

[PDF]

13.11

Projekt ustawy zostaje skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 

10.11

Do Sejmu wpływa poselski projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)

[PDF]

2017


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry