Monitoring programów informacyjnych TVP w wyborach samorządowych 2010

 W dniach 1 listopada - 3 grudnia 2010 roku w okresie kampanii przed wyborami samorządowymi prowadziliśmy monitoring programów głównych wydań serwisów informacyjnych nadawanych przez wszystkie ośrodki regionalne TVP oraz główne wydania serwisów informacyjnych dwóch anten ogólnokrajowych TVP1 („Wiadomości”, godz. 19:30) i TVP2 („Panorama”, godz. 18:00).

Celem monitoringu było ustalenie, w jaki sposób telewizja publiczna realizuje zadanie informowania obywateli o wyborach samorządowych i startujących w nich komitetach wyborczych. W ramach projektu badano: czas poświęcony wyborom samorządowym w poszczególnych programach; czas poświęcony poszczególnym komitetom wyborczym i ich kandydatom; sposób prezentacji poszczególnych komitetów (neutralny, negatywny lub pozytywny).

Badania prowadzone były w oparciu o metodologię konsultowaną przez prof. Mirosławę Grabowską i przygotowaną na podstawie podręcznika Media Monitoring to Promote Democratic Elections: A NDI Handbook for Citizen Organizations. Analizy prowadził 39-osobowy zespół obserwatorów terenowych i analityków jakościowych. Prace zespołu koordynowały: Grażyna Szymańska-Matusiewicz i Małgorzata Głowania, doktorantki z Instytutu Socjologii UW. Dane ilościowe audytowała firma Nielsen Audience Measurement, zajmującą się badaniami telemetrycznymi, która dostarczała też danych dotyczących oglądalności poszczególnych programów.

Wyniki obserwacji publikowane były w trakcie monitoringu w trzech raportach tygodniowych w okresie przed I turą wyborów samorządowych (1–7.11.2010, 8–14.11.2010 i 15–19.11.2010).

Poniżej publikujemy Raport końcowy stanowiący podsumowanie całego okresu obserwacji.

Raport z monitoringu programów informacyjnych TVP w wyborach samorządowych 2010 
[PDF 3,91 MB]

Aneks: Formularze uzasadnień ocen analizy jakościowej [PDF 903 KB]

Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry