Monitoring programów informacyjnych TVP w wyborach samorządowych 2006

Podczas wyborów samorządowych 2006 prowadziliśmy monitoring wybranych programów informacyjnych telewizji publicznej. Badanie prowadzone było od 16 października do ciszy wyborczej 12 listopada 2006, a także między pierwszą i drugą turą wyborów, tam, gdzie miała ona miejsce (26 listopada), przez zespół 22 dziennikarzy pod kierunkiem Andrzeja Krajewskiego, niezależnego dziennikarza, autora raportu OSI Telewizja w Europie(2008), specjalizującego się w tematyce rynku mediów elektronicznych. Celem projektu było oszacowanie czasu, jaki telewizja publiczna poświęca poszczególnym kandydatom oraz ocena sposobu ich prezentacji.

Obserwacją objęte były główne wydania Wiadomości (TVP1, 19:30) i Panoramy (TVP2, 22:30) oraz lokalne programy informacyjne TVP3 nadawane o godz. 18:00 w pięciu miastach: Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Szczecinie i w Warszawie. Każdy program oceniany był przez trzech obserwatorów, a ich oceny były uśredniane. Obserwatorzy notowali czas emisji materiałów wyborczych, ich miejsce w programie, obecność w zapowiedzi, liczbę i czas „setek” (pełen dźwięk i obraz rozmówcy) w rozbiciu na główne partie polityczne. W ten sam sposób odnotowywali materiały inne niż wyborcze, które — ich zdaniem — mogły mieć wpływ na decyzje wyborców. W części jakościowej obserwacji eksperci oceniali materiały dziennikarskie, biorąc pod uwagę ich ton, poziom szczegółowości, zrozumiałość, równowagę, aktualność i stronniczość. Przeprowadzenie monitoringu i przekazanie mediom pierwszych obserwacji spowodowało korektę programu lokalnego TVP w Warszawie w stronę bardziej zrównoważonego traktowania kandydatów z partii rządzącej i opozycji.

Wyniki monitoringu dały podstawę do zapytania KRRiT o prawidłowe wypełnianie przez TVP zadań medium publicznego w okresie kampanii wyborczej, szczególnie o zachowanie równowagi dostępu do anteny dla partii politycznych.

Schemat obserwacji oparty został na doświadczeniach organizacji międzynarodowych monitorujących przebieg wyborów: Rady Europy, Unii Europejskiej, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, opisanych w podręcznikach dla organizacji obywatelskich: Monitoring Election Campaign Finance wydanym (2005, Open Society Institute) oraz w Media Monitoring to Promote Democratic Elections (2002, National Democratic Institute).

Raport z monitoringu programów informacyjnych TVP w wyborach samorządowych 2006 
[PDF 272 KB] 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry