Monitoring programów informacyjnych TVP w wyborach prezydenckich 2010

Podczas wyborów prezydenckich 2010 prowadziliśmy monitoring wybranych programów informacyjnych telewizji publicznej. Celem projektu, prowadzonego przez zespół sześciorga socjologów (w większości doktorantów z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego) pod kierunkiem Wojciecha Mazowieckiego, niezależnego publicysty i dziennikarza, było oszacowanie czasu, jaki telewizja publiczna poświęca poszczególnym kandydatom oraz ocena sposobu ich prezentacji.

Projekt prowadzony był podczas pierwszej tury wyborów w okresie od 31.05 do 18.06. oraz podczas drugiej tury od 21.06. do 2.07.2010. Obserwacją objęte były jedynie główne wydania Wiadomości (TVP1, 19:30) i Panoramy (TVP2, 22:30). Porównawczo monitorowano również serwisy informacyjne telewizji komercyjnych, ale wyłącznie w celu ustalenia długości czasu poświęcanego tematyce wyborczej.

Badania prowadzone były w oparciu o metodologię konsultowaną przez prof. Mirosławę Grabowską i przygotowaną na podstawie podręcznika Media Monitoring to Promote Democratic Elections: A NDI Handbook for Citizen Organizations, wydanego przez amerykański National Democratic Institute w roku 2002 odwołującego się do doświadczeń organizacji pozarządowych monitorujących przebieg wyborów w innych krajach demokratycznych. Monitoring składał się z części ilościowej, w której mierzone były czasy prezentacji kandydatów oraz części jakościowej, w której grupa badaczy oceniała kontekst, w jakim przedstawiani byli poszczególni kandydaci, nadając analizowanemu materiałowi informacyjnemu trzystopniowe oceny: negatywną, pozytywną lub neutralną. Dane ilościowe dotyczące pomiaru czasu na antenie poszczególnych kandydatów na prezydenta audytowała agencja badawcza Nielsen Audience Measurement. Rezultatem badania był ranking kandydatów pod względem długości prezentowania ich na antenie z uwzględnieniem sposobu ich prezentacji (negatywnym, pozytywnym lub neutralnym). W trakcie monitoringu przedstawiane były raporty tygodniowe z obserwacji programów, a po zakończeniu wyborów został opracowany raport całościowy.

Raport z monitoringu programów informacyjnych TVP w wyborach prezydenckich 2010 [PDF 272 KB]
 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry