Monitoring programów informacyjnych TVP, TVN i Polsat w wyborach parlamentarnych 2011

Przed wyborami parlamentarnymi (9 października 2011) prowadziliśmy monitoring głównych wydań serwisów informacyjnych telewizji publicznej: Teleexpress (TVP1 godz. 17), Panorama (TVP2 godz. 18), Wiadomości (TVP1 godz. 19.30), Serwis Info (TVP Info godz. 21.30) oraz dwóch stacji komercyjnych: Fakty (TVN, godz. 19.00), Wydarzenia (Polsat, godz. 18.45).

Celem badań było ustalenie, w jaki sposób telewizja publiczna i prywatni nadawcy informują o wyborach parlamentarnych i startujacych w nich kandydatach
. W ramach badania ilościowego mierzony był czas poświęcony wyborom oraz poszczególnym kandydatom startującym do Sejmu i Senatu oraz czas poświęcony ugrupowaniom, z którymi byli oni powiązani. W ramach czasu wyborczego wyodrębniany był czas „urzędowy”, w którym pokazywane były osoby pełniące funkcje publiczne.

W badaniach jakościowych prowadzonych przez zespół socjologów z Pracowni Teorii Zmiany Społecznej Instytutu Socjologii UW pod kierownictwem prof. Ireneusza Krzemińskiego oceniany był kontekst (negatywny, neutralny bądź pozytywny), w jakim są przedstawiani kandydaci i ich ugrupowania. Ponadto wyodrębniane i klasyfikowane były główne wątki informacyjne (materiały wyborcze dzielone były na 5 kategorii: ogólne informacje o wyborach, informacje o programach partii, naruszenia prawa, naruszenia obyczaju, obrazki z kampanii, sondaże wyborcze). Zespół prowadził też analizę tematów pojawiających się w kampanii wyborczej oraz środków komunikacji niewerbalnej w przekazie informacyjnym.

Podstawą przygotowania metodologii monitoringu, podobnie jak w poprzednich latach, był podręcznik Media Monitoring to Promote Democratic Elections, wydany przez National Democratic Institute (NDI) – pozarządową organizację działającą w ponad stu krajach na rzecz wzmacniania instytucji demokratycznych.

Rezultatem badania jest  ranking kandydatów i partii pod względem czasu prezentowania ich na antenie z uwzględnieniem kontekstu (negatywnego i pozytywnego) oraz porównania sposobu przedstawiania wyborów w TVP, Polsacie i TVN. Opublikowaliśmy dwa raporty cząstkowe, a po wyborach został opracowany raport całościowy.

Audyt pomiarów ilościowych prowadzili analitycy agencji badawczej Nielsen Audience Measurement.

Projekt koordynował Andrzej Krajewski, dziennikarz i publicysta, organizator pierwszego monitoringu audycji informacyjnych TVP podczas wyborów lokalnych 2006 r.
  • Raport z monitoringu głównych serwisów informacyjnych TVP oraz stacji komercyjnych [PDF 6,35 MB]
  • Formularze ocen:
  1. Kandydaci 1 [PDF 0,55 KB]
  2. Kandydaci 2 [PDF 0,55 KB]
  3. Kandydaci 3 [PDF 0,55 KB]
  4. Partie 1 [PDF 0,55 KB]
  5. Partie 2 [PDF 0,55 KB]
  6. Partie 3 [PDF 0,55 KB]
Monitoring z dwóch tygodni 19 września do 2 października 2011
Monitoring z tygodnia 19-25 września 2011:Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry