Kontakt

Joanna Załuska
tel. 22 536 02 34

Monitoring programów informacyjnych

Szczególna rola w umożliwieniu obywatelom podjęcia świadomej decyzji wyborczej przypada programom informacyjnym telewizji, a zwłaszcza telewizji publicznej, na której spoczywa obowiązek zapewnienia rzetelnej i bezstronnej informacji o wyborach i kandydatach do organów władzy. Dlatego w okresie kampanii wyborczych prowadzimy monitoring programów informacyjnych TVP i prywatnych nadawców, sprawdzając, jak realizowane jest zadanie informowania obywateli o kandydatach do organów władzy publicznej.
W ramach monitoringu badany jest czas, jaki poszczególne serwisy informacyjne poświęcają kampanii wyborczej, komitetom wystawiającym kandydatów i kandydatom oraz oceniany jest kontekst, w jakim są oni przedstawiani (neutralny, negatywny bądź pozytywny). Badane są także relacje zachodzące między czasem i sposobem prezentowania kandydatów.

Raporty końcowe podsumowujące badania publikowane są po zakończeniu wyborów.

 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry