Demokratyzacja wyborów

Prowadzimy działania na rzecz zmian w prawie i praktyce organizacji wyborów. Mają one na celu podniesienie reprezentatywności wyników, ułatwienie obywatelom świadomego oddawania głosu, usprawnienie sposobu informowania o wyborach, procedurach i kandydatach oraz wyeliminowanie tzw. absencji niezawinionej poprzez m.in. lepsze informowanie o możliwości skorzystania z udogodnień wprowadzonych dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także usprawnienie i zwiększenie przejrzystości administracji wyborczej.


#ObserwujemyWybory
W styczniu 2018r. znowelizowany został Kodeks wyborczy.  Wprowadzono duże zmiany we wszystkich sferach związanych z przygotowaniem i organizacją wyborów.  W związku z tym prowadzimy monitoring procesu wdrażania tych zmian oraz ich skutków dla sprawnego przygotowania, przejrzystości i uczciwości wyborów samorządowych, które odbędą się jesienią tego roku. Zapraszamy na stronę projektu.

http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/ObserwujemyWybory/banner_obser_wyb.jpg


Badanie Kart Wyborczych. Raport Nieważne głosy, ważny problem

W latach 2015 - 2016, we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i zespołem ekspertów zajmujących się problematyką wyborczą, przeprowadziliśmy badanie przyczyn wysokiego odsetka głosów nieważnych w wyborach 16 listopada 2014 roku. Rezultaty badania i wynikające z nich rekomendacje zostały zebrane w raporcie Nieważne głosy, ważny problem. Zapraszamy na stronę projektu.


Wcześniejsze działania
W latach 2008 - 2015 prowadziliśmy działania we współpracy z organizacjami skupionymi w koalicji o tej samej nazwie co nazwa naszego programu - Masz Głos, Masz Wybór. W 2011 roku udało się wprowadzić zmiany do Kodeksu wyborczego. Wyborcy zyskali możliwość głosowania przez pełnomocnika, głosowania korespondencyjnego (niepełnosprawni, Polacy za granicą), użycia nakładek na karty do głosowania przez osoby niewidome, możliwość głosowania w lokalu bez barier architektonicznych. Wydłużono także godziny głosowania (od 7:00 do 21:00). Zmiany w Kodeksie dały również prezydentowi RP możliwość rozpisania dwudniowych wyborów.

Wybrane publikacje:

Członkowie Zespołu Ekspertów ds. Wyborczych przy Fundacji im. Stefana Batorego:

 • dr hab. Mikołaj Cześnik, profesor Uniwersytetu SWPS, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych SWPS, członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego
 • dr hab. Jarosław Flis, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Adam Gendźwiłł, adiunkt w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Mirosława Grabowska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Socjologii
 • dr hab. Jacek Haman, Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Anna Materska-Sosnowska, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego
 • dr hab. Bartłomiej Michalak, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
 • dr hab. Bartłomiej Nowotarski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Katedra Filozofii i Historii Gospodarczej
 • prof. dr hab. Jacek Raciborski, Zakład Socjologii Polityki, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Dawid Sześciło, adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Jarosław Zbieranek, Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry