Kontakt

maszglos@batory.org.pl

Joanna Załuska, dyrektor,
tel.22 536 02 76

Michał Kowalczyk,
tel. 22 536 02 43

Marzena Płudowska,
tel. 22 536 02 04
Hanna Szubert-Bień,
tel. 22 536 02 40

O Masz Głos Masz Wybór

Mobilizujemy obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego i odpowiedzialnego udziału w wyborach władz wszystkich szczebli. Pomagamy organizacjom społecznym i grupom lokalnym w podejmowaniu działań służących integracji wspólnot wokół rozwiązywania lokalnych problemów, budowie dialogu i współpracy z władzami samorządowymi oraz zwiększania udziału mieszkańców i mieszkanek w decyzjach dotyczących rozwoju ich społeczności. Prowadzimy obserwacje przebiegu kampanii wyborczych i przebiegu głosowania.

  • Akcja Masz Głos ogólnopolska akcja społeczna angażująca mieszkańców do działań na rzecz poprawy ich otoczenia w dialogu i współpracy z władzami samorządowymi
  • Kampanie profrekwencyjnekampanie społeczne zachęcające do udziału w wyborach i upowszechniające wiedzę o procedurach wyborczych i kompetencjach wybieranych władz
  • Monitoring wyborów – społeczna obserwacja sposobu organizacji wyborów i przebiegu głosowania


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry