Kampanie profrekwencyjne

W koalicji z innymi organizacjami pozarządowymi prowadzimy ogólnopolskie kampanie społeczne zachęcające obywateli i obywatelki do świadomego i odpowiedzialnego udziału w  wyborach. Zachęcamy działaczy i działaczki do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego. Informujemy  o sposobach głosowania, kompetencjach władz samorządowych i o tym, jak można ubiegać się o mandat radnej/radnego.

Od 2007 zorganizowaliśmy dziewięć kampanii: przed wyborami samorządowymi 2010 i 2014, przed wyborami parlamentarnymi 2007, 2011 i 2015, przed wyborami prezydenckimi 2010 i 2015 oraz przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 i 2014 roku.

Więcej o organizowanych przez nas kampaniach profrekwencyjnych.


Kampania „Twój głos ma moc. Użyj jej!

Samorządową kampanię profrekwencyjną przed wyborami 21 października 2018 roku prowadzimy pod hasłem „Twój głos ma moc. Użyj jej!”. Zachęcamy w niej obywateli i obywatelki do udziału w głosowaniu, pokazując jak wiele spraw w naszym życiu codziennym zależy od decyzji władz samorządowych.

Kampanię prowadzi koalicja organizacji społecznych, które działają na rzecz zwiększenia aktywności obywateli na poziomie lokalnym i współpracy władz samorządowych z mieszkańcami. W jej skład wchodzą: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Aktywności Lokalnej, Fundacja Projekt:Polska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Homo Faber oraz Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry