Kampanie profrekwencyjne

W koalicji z innymi organizacjami pozarządowymi prowadzimy ogólnopolskie kampanie społeczne zachęcające obywateli i obywatelki do świadomego i odpowiedzialnego udziału w  wyborach. Zachęcamy działaczy i działaczki do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego. Informujemy  o sposobach głosowania, kompetencjach władz samorządowych i o tym, jak można ubiegać się o mandat radnej/radnego.

Od 2007 roku zorganizowaliśmy dziesięć kampanii: przed wyborami samorządowymi 2010, 2014 i 2018, przed wyborami parlamentarnymi 2007, 2011 i 2015, przed wyborami prezydenckimi 2010 i 2015 oraz przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 i 2014 roku.

Kampania „Twój głos ma moc. Użyj jej!

Ostatnią, samorządową kampanię profrekwencyjną przed wyborami 21 października 2018 roku prowadziliśmy pod hasłem „Twój głos ma moc. Użyj jej!”. Zachęcaliśmy w niej obywateli i obywatelki do udziału w głosowaniu, pokazując jak wiele spraw w naszym życiu codziennym zależy od decyzji władz samorządowych.

Kampanię prowadziła koalicja organizacji społecznych, które działają na rzecz zwiększenia aktywności obywateli na poziomie lokalnym i współpracy władz samorządowych z mieszkańcami. W jej skład weszły: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Aktywności Lokalnej, Fundacja Projekt:Polska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Homo Faber oraz Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.


Więcej o kampaniach profrekwencyjnych organizowanych przez nas w latach 2007-2015.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry