Kampanie społeczne

W koalicji z innymi organizacjami pozarządowymi prowadzimy ogólnopolskie kampanie społeczne zachęcające obywateli i obywatelki do świadomego i odpowiedzialnego udziału w  wyborach. Zachęcamy do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego.
Informujemy o sposobach głosowania, kompetencjach władz i o tym, jak można ubiegać się o mandat.

Od 2007 roku zorganizowaliśmy jedenaście kampanii: przed wyborami samorządowymi 2010, 2014 i 2018, przed wyborami parlamentarnymi 2007, 2011 i 2015, przed wyborami prezydenckimi 2010 i 2015 oraz przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009, 2014 i 2019 roku.


Kampania Lepiej wybierz!

W kampanii Lepiej wybierz! podkreślaliśmy, że istotne jest nie tylko oddanie głosu, ale przede wszystkim postawienie na tych kandydatów, którzy – niezależnie od barw partyjnych – mają jedną cechę wspólną: chcą wspierać i troszczyć się o jedność Europy. Na stronie www.lepiejwybierz.pl wyjaśnialiśmy, jak wziąć udział w wyborach bez względu na okoliczności, np. poza miejscem zameldowania, a nawet podczas pobytu za granicą. Wyjaśnialiśmy procedury wyborcze, jak oddać ważny głos, przypominaliśmy o ważnych datach w kalendarzu wyborczym, przybliżaliśmy, czym zajmuje się Parlament Europejski oraz jakie są kompetencje zasiadających w nim posłów i posłanek.

Poprzez zabawne teksty, zwane „lepiejami”, chcieliśmy zainteresować Polki i Polaków wyborami. Napisali je dla nas m.in. Michał Rusinek i Andrzej Saramonowicz,  a w spotach zaprezentowali je m.in. Mateusz Damięcki, Olga Bołądź, Piotr Machalica, Maria Seweryn, Jerzy Radziwiłowicz oraz Dorota Wellman.O zmotywowanie do udziału w wyborach starały się – w ramach kampanii Lepiej wybierz! – organizacje od lat zachęcające do aktywności obywatelskiej. Są to organizacje Frontu Europejskiego: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Bronisława Geremka, Fundacja im. Roberta Schumana, Projekt: Polska, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, a także Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.


Kampania społeczna Jesteśmy różni. Jesteśmy Polską

Pod koniec 2018 roku wraz z Kulturą Niepodległą zainaugurowaliśmy kampanię społeczną Jesteśmy różni. Jesteśmy Polską, w ramach której przygotowaliśmy 100 pytań na stulecie niepodległości. Zaprosiliśmy Polki i Polaków do wspólnej zabawy i refleksji na podsumowanie jubileuszowego roku. Podstawowym elementem kampanii była strona internetowa www.jakajestpolska.pl z quizem zawierającym setkę pytań do internautów. Były to pytania o sprawy ważne, a także dotyczące codziennego życia. Internauci mogli sprawdzić, na ile ich odpowiedzi są zbieżne lub różnią się od opinii Polek i Polaków zebranych w reprezentatywnym internetowym badaniu przeprowadzonym w grudniu 2018 przez firmy badawcze Diffrence i Ariadna. Sondaż dotyczył poglądów Polaków na zagadnienia związane z historią, religią, rodziną, stylem życia. Pytania dotyczyły m.in. związków partnerskich, smogu, finansowania in vitro, emigracj i z Polski, pracy i rodziny. Zebrane odpowiedzi podważają obiegowe opinie o naszym społeczeństwie jako walczących plemionach: konserwatystach zantagonizowanych z liberałami. Akcja ma również swoich Ambasadorów, którzy udostępnili swoje odpowiedzi na pytania z quizu; są one dostępne na stronie internetowej kampani.

Pełne wyniki badań

Kampanię wsparły: TVN, onet.pl, radio Zet, gazeta.pl. Przy przygotowaniu kampanii pro bono pracowało wiele firm, którym bliska była idea kampanii: DDB&tribal, CPC: Brand Consultans, Huncwot, Juice, Televisor, Difference, Ariadna, Moodage, PHD Media Direction.

W ramach kampanii ogłosiliśmy konkurs dla dziennikarzy na esej będący interpretacją wyników ogólnopolskiego sondażu oraz ankiety towarzyszących kampanii społecznej. Jury w składzie: Edwin Bendyk - przewodniczący jury, Max Cegielski, Magdalena Grzebałkowska, Agnieszka Szydłowska, Bartosz Węglarczyk, przyznało jedną główną nagrodę Bartoszowi Kozdębie za tekst „Tożsamość porwana”. Esej został opublikowany w portalu Onet.pl.

Informacja prasowa o wynikach konkursu


Kampania Twój głos ma moc. Użyj jej!

Przed wyborami 21 października 2018 roku prowadziliśmy samorządową kampanię profrekwencyjną pod hasłem „Twój głos ma moc. Użyj jej!”. Zachęcaliśmy w niej obywateli i obywatelki do udziału w głosowaniu, pokazując jak wiele spraw w naszym życiu codziennym zależy od decyzji władz samorządowych.


Kampanię prowadziła koalicja organizacji społecznych, które działają na rzecz zwiększenia aktywności obywateli na poziomie lokalnym i współpracy władz samorządowych z mieszkańcami. W jej skład weszły: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Aktywności Lokalnej, Fundacja Projekt:Polska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Homo Faber oraz Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.


Więcej o kampaniach profrekwencyjnych organizowanych przez nas w latach 2007-2015.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry