Kontakt

maszglos@batory.org.pl
Joanna Załuska, dyrektor
tel. 22 536 02 76
Michał Kowalczyk
tel. 22 536 02 43
Hanna Szubert-Bień
tel. 22 536 02 40

Akcja Masz Głos

W akcji Masz Głos od 2006 r. wspieramy mieszkańców i mieszkanki w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi. Co roku zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje i grupy nieformalne z całej Polski, oferując im pomoc i wsparcie w pobudzaniu aktywności obywatelskiej, budowaniu dialogu mieszkańców i mieszkanek z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym i integracji lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy. Działania prowadzimy we współpracy z organizacjami partnerskimi.

Najlepsze praktyki wyróżniamy nagrodą Super Samorząd. Nazwa ta nawiązuje do idei samorządu rozumianego jako wspólnota mieszkańców, a nie urząd gminy i jego pracownicy. Nagroda jest wręczana zarówno organizacjom i grupom mieszkańców uczestniczącym w akcji, jak również współpracującym z nimi władzom lokalnym.

W okresie 2015-2018 (kadencja władz wybranych w listopadzie 2014) skupiamy się na tematach takich jak rozwój budżetów obywatelskich, tworzenie przyjaznych dla wszystkich przestrzeni publicznych, lepsza komunikacja pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami a władzami, popularyzowanie mechanizmów takich jak np. inicjatywa lokalna i inicjatywa uchwałodawcza. W tym roku w akcji bierze udział ponad 300 uczestniczek i uczestników, którzy zmieniają na lepsze ponad 200 gmin.

Od początku w akcji wzięło udział ponad 2100 uczestniczek i uczestników na terenie ponad 850 gmin.

Przykłady najlepszych działań uczestników.
Więcej o akcji Masz Głos.

 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry