Dotacje

Dotacje 2015

Fundacja Fastryga,
Lędziny
Fastrygujemy System II - działania systemowe skierowane do osób z FASD i ich rodzin.
26 000 zł

Fundacja Rodzin Adopcyjnych, Warszawa
Podniesienie kwalifikacji kadry pracującej przy punkcie diagnostyczno-konsultacyjnym FASada.
26 000 zł

Dotacje 2014
 Fundacja Fastryga, Lędziny
„Fastrygujemy system” – działania systemowe skierowane do osób z FASD i ich rodzin
21 000 zł

Fundacja Rodzin Adopcyjnych, Warszawa
Kształcenie kadry pracującej z dziećmi z FAS i FASD oraz podniesienie kwalifikacji rodziców adopcyjnych i zastępczych wychowujących dzieci ze zdiagnozowanym FAS i FASD
21 000 zł
Dotacje 2012 
 
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, Oddział w Elblągu
Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży obciążonych syndromem FASD i ich opiekunów z rodzin zastępczych i placówek, w których się wychowują z Elbląga oraz z powiatów elbląskiego, braniewskiego i nowodworskiego (diagnoza i terapia indywidualna, warsztaty dla rodziców i opiekunów, szkolenie terapeutów)(kontynuacja działań dotowanych w 2011 roku)
26 000 zł
 
 
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”, Szczecin
Upowszechnienie wiedzy o FASD (szkolenie pedagogów szkolnych, biuletyn informacyjny, warsztaty na konferencji ogólnopolskiej) oraz pomoc dzieciom obciążonym tym syndromem (konsultacje, diagnoza i terapia indywidualna), (kontynuacja działań dotowanych w 2011 roku).
26 000 zł
Dotacje 2011
 
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, Oddział w Elblągu
Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży, z Elbląga oraz z powiatów elbląskiego, braniewskiego i sztumskiego, obciążonych syndromem FASD i ich opiekunów z rodzin zastępczych i placówek, w których się wychowują (diagnoza i terapia indywidualna, warsztaty dla rodziców i opiekunów, szkolenie terapeutów).
22 000 zł
 
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”, Szczecin
Upowszechnienie wiedzy o FASD w szkołach województwa zachodniopomorskiego (akcja plakatowa, szkolenie pedagogów szkolnych) oraz pomoc dzieciom obciążonym tym syndromem (konsultacje, diagnoza i terapia indywidualna, warsztaty dla opiekunów zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka).
22 000 zł
 
Dotacje 2010

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, Oddział Śląski, Lędziny
Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży obciążonych syndromem FASD oraz rodzin zastępczych, w których się wychowują: terapia indywidualna, praca w rodzinie, warsztaty dla rodziców i opiekunów, szkolenie terapeutów (kontynuacja działań dotowanych w 2009 roku ).
30 000 zł
 
Dotacje 2009
 
Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa, Łódź
Pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym w podtrzymaniu lub podjęciu na nowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci (punkt konsultacyjny, grupa wsparcia, indywidualna praca z rodzinami) oraz zapewnienie popołudniowej i wakacyjnej opieki nad dziećmi zaniedbanymi wychowawczo (kontynuacja działań prowadzonych w Zgierzu, dotowanych w 2008 roku).
38 000 zł
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Perspektywa, Biała Podlaska
Cykliczne zajęcia dla 60 podopiecznych trzech świetlic socjoterapeutycznych (psychoedukacja, edukacja zdrowotna, warsztaty malarskie i teatralne, wyjścia do teatru i kina); zajęcia prowadzone z pomocą starszych wychowanków świetlic (17–24 lata), przygotowanych przez Stowarzyszenie w ubiegłym roku do wolontariackiej pomocy dzieciom zagrożonym marginalizacją (kontynuacja działań dotowanych w 2008 roku).
38 000 zł
 
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, Oddział Śląski, Lędziny
Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży obciążonych syndromem FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) oraz rodzin zastępczych, w których się wychowują (terapia indywidualna, praca w rodzinie, warsztaty dla rodziców i opiekunów, szkolenie terapeutów).
38 000 zł
 
Dotacje 2008
 
Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę, Toruń
Profilaktyka nadużywania alkoholu wśród młodzieży, konsultacje i porady dla rodziców (biologicznych, adopcyjnych i zastępczych) dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS) oraz szkolenia na temat FAS dla pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych i kuratorów sądowych.
19 100 zł
Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa, Łódź
Pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym w podtrzymaniu lub podjęciu na nowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci oraz zapewnienie popołudniowej opieki nad dziećmi zaniedbanymi wychowawczo.
19 000 zł
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Perspektywa, Biała Podlaska
Wsparcie starszych (17-24 lata) wychowanków środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych oraz przygotowanie ich do wolontariackiej pomocy dzieciom zagrożonym marginalizacją.
18 800 zł


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry