Karola Urygi-Nawarowskiego

Fundusz utworzony w 2008 roku z dorocznej darowizny Fundacji im. Karola Urygi-Nawarowskiego z USA.

Środki Funduszu przeznaczone są na dotacje dla organizacji prowadzących programy reintegracji społecznej dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w świetlicach środowiskowych i placówkach socjoterapeutycznych, a także organizacji, które zajmują się diagnozowaniem i leczeniem dzieci z zaburzeniami wywołanymi przez Płodowy Zespól Alkoholowy FAS (Fetal Alcohol Syndrome).

Dotacje przekazywane są raz w roku organizacjom imiennie zaproszonym przez Fundację do złożenia wniosku.

Od 2008 roku ze środków Funduszu przekazano 15 dotacji na łączną kwotę 378 900 zł.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry