Stypendyści

Stypendyści 2019


Stypendia na I rok studiów: 

 • Jakub Opala, student inżynierii kwantowej, Politechnika Wrocławska    
 • Katarzyna Kusowska, studentka zarządzania i inż. produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu    
 • Zuzanna Panasiuk, studentka gastronomii i hotelarstwa, SGGW
 • Grzegorz Legęza, student informatyki, AGH     
 • Jakub Krukowski, student informatyki WAT
 • Kamila Bała, studentka kierunku lekarskiego,Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Wiktoria Chłopek, studentka architektury, Politechniki Krakowska
 • Wiktoria Dembkowska, studentka informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Magdalena Grysza, studentka matematyki, Uniwersytet Warszawski
 • Natalia Jankowska, studentka filologii rosyjskiej, Uniwersytet Wrocławski   
 • Dorota Mikołajczyk, studentka fizjoterapii, Collegium Medicum UMK
 • Marta Półtorak, studentka prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Natalia Wojturska, studentka psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Weronika Zielińska, studentka inżynieria danych, studentka Politechnika Gdańska
 • Andżelika Ziółkowska, studentka rachunkowości i finansów biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny

Stypendia na II rok studiów

 • Katarzyna Cerazy, studentka prawa, Uniwersytet Pedagogiczny
 • Krzysztof Czyrkiewicz, student informatyki, Politechnika Krakowska,
 • Marcin Gulba, student mechaniki i budowy maszyn, Politechnika Świętokrzyska
 • Andrzej Kudaj, student prawa i filozofii, Uniwersytet Jagielloński,
 • Karolina Pasierb, studentka kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Natalia Rusin, studentka architektury, Politechnika Wrocławska
 • Zuzanna Winiarska, studentka architektury, Politechnika Krakowska
 • Krzysztof Wszędybył, student finanse i rachunkowość biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 


Stypendia na III rok studiów

 • Aleksandra Andrzejczak, studentka kierunku lekarskiego,    Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Ewa Bilska, studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Kinga Kowalik, studentka bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Beata Posłuszny AGH, studentka informatyki   
 • Aneta Zachariasz, studentka finansów, inwestycji i rachunkowości oraz matematyki, Uniwersytet Warszawski

Stypendyści 2018

Stypendia na I rok studiów

 • Katarzyna Cerazy, studentka prawa, Uniwersytet Pedagogiczny
 • Damian Czarnota, student informatyki, Politechnika Łódzka
 • Krzysztof Czyrkiewicz, student informatyki, Politechnika Krakowska
 • Marcin Gulba, student mechaniki i budowy maszyn, Politechnika Świętokrzyska
 • Andrzej Kudaj, student prawa i filozofii, Uniwersytet Jagielloński
 • Nikola Matysiak, studentka energetyki, Politechnika Poznańska
 • Karolina Pasierb, studentka kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Julia Rogala, studentka pedagogiki specjalnej, Uniwersytet Wrocławski
 • Natalia Rusin, studentka architektury, Politechnika Wrocławska
 • Zuzanna Winiarska, studentka architektury, Politechnika Krakowska,
 • Krzysztof Wszędybył, student finansów i rachunkowości biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu     


Stypendia na II rok studiów                       

 • Aleksandra Andrzejczak, studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi    
 • Ewa Bilska, studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Tomasz  Józefiak, student science and technology, Politechnika Łódzka    
 • Kinga Kowalik, studentka bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Wiktoria Paduch, studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi   
 • Beata Posłuszny, studentka informatyki, AGH
 • Aneta Zachariasz, studentka II roku finansów, inwestycji i rachunkowości oraz I roku matematyki, UW


Stypendia na III rok studiów                     

 • Dawid Gruszczyński, student automatyki i robotyki, Politechnika Warszawska,
 • Alicja Krzemińska, studentka inżynierii materiałowej, AGH
 • Anita Kurlenda, studentka II roku kierunku lekarskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny, studentka prawa (urlop dziekański po I roku) Uniwersytet Mikolaja Kopernika
 • Volodymyr Mykta, student mechaniki i budowy maszyn, Politechnika Wrocławska

Stypendyści 2017


Stypendia na III rok studiów

 • Ewelina Drelich, studentka automatyki i robotyki, Politechnika Warszawska
 • Paulina Gadzała, studentka ekonomii, Uniwersytet Wrocławsk
 • Patrycja Kowalska, studentka biologii, Uniwersytet Łódzki
 • Mateusz Mili, student zarządzania i inżynierii produkcji, Politechnika Poznańska
 • Anna Raczkowska, studentka prawa i kognitywistyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Mateusz Szlęzak, student informatyki, Politechnika Świętokrzyska


Stypendia na II rok studiów

 • Dawid Antczak, student  informatyki, Politechnika Wrocławska
 • Dawid Gruszczyński, student  automatyki i robotyki, Politechnika Warszawska
 • Magdalena Kopciuch, studentka inżynierii medycznej, Politechnia Rzeszowska
 • Alicja Krzemińska, studentka inżynierii materiałowej, AGH
 • Anita Kurlenda, studentka prawa, Uniwersytet Mikolaja Kopernika
 • Małgorzata Maik, studentka wzornictwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Volodymyr Mykta, student mechaniki i budowy maszyn, Politechnika Wrocławska
 • Edyta Oleszczak, studentka zarządzania i inżynierii produkcji, Politechnika Lubelska
 • Wioletta Walczak, inżynieria środowiska,  Politechnika Wrocławska


Stypendia na I rok studiów

 • Aleksandra Andrzejczak, studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Ewa Bilska,  studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • Krzysztof Drelich, student kierunek lekarsko- dentystyczny, UJ Collegium Medicum
 • Tomasz Józefiak, student matematyki stosowanej, Politechnika Łódzka
 • Justyna Kałuża, studentka prawa, Uniwersytet Jagielloński
 • Kinga Kowalik, studentka bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Diana Masłyk, studentka analityki medycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Krzysztof Michalik, student informatyki analitycznej, Uniwersytet Jagielloński
 • Wiktoria Paduch, studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • Beata Posłuszny, studentka informatyki, AGH
 • Karol Rosół, student informatyki, AGH
 • Aneta Zachariasz, studentka finansów, inwestycji i rachunkowości, Uniwersytet Warszawski

Stypendyści 2016

Stypendia na I rok studiów

 • Dawid  Antczak, student  informatyki, Politechnika Wrocławska
 • Paweł Frączek, student  budownictwa, Politechnika Rzeszowska
 • Dawid Gruszczyński, student  automatyki i robotyki, Politechnika Warszawska
 • Magdalena Kopciuch, studentka inżynierii medycznej, Politechnia Rzeszowska
 • Patrycja Krajewska, studentka finansów i rachunkowości biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny 
 • Alicja Krzemińska, studentka inżynierii materiałowej, AGH
 • Anita Kurlenda, studentka prawa, Uniwersytet Mikolaja Kopernika
 • Małgorzata Maik, studentka wzornictwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Volodymyr Mykta, student mechaniki i budowy maszyn, Politechnika Wrocławska
 • Adrianna Nowicka, studentka informatyki, Politechnika Poznańska
 • Edyta Oleszczak, studentka zarządzania i inżynierii produkcji, Politechnika Lubelska
 • Mateusz Padula, student informatyki stosowanej,  AGH
 • Jakub Siuchnio, student prawa, Uniwersytet Jagielloński
 • Wioletta Tomczak, studentka prawa, Uniwersytet Gdański
 • Wioletta Walczak, inżynieria środowiska,  Politechnika Wrocławska

Stypendia na II rok studiów

 • Ewelina Drelich, studentka automatyki i robotyki, Politechnika Warszawska
 • Paulina Gadzała, studentka ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
 • Patrycja Kowalska, studentka biologii, Uniwersytet Łódzki
 • Mateusz Mili, student zarządzania i inżynierii produkcji, Politechnika Poznańska
 • Anna Raczkowska, studentka prawa i kognitywistyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Emilia Stępień, studentka prawa, Uniwersytet Jagielloński
 • Mateusz Szlęzak, student informatyki, Politechnika Świętokrzyska

Stypendia na III rok studiów

 • Damian Jarzembowski, student sinologii, Uniwersytet Gdański
 • Małgorzata Struzik, studentka pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Kinga Szczepaniak, studentka kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Lekarski
 • Mateusz Szumiela, student informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
 • Paulina Węgrzyn, studentka konserwacji i restauracji dzieł sztuki, ASP w Krakowie

Stypendyści 2015

Stypendia na III rok studiów
 • Szymon Borys, student dyrygentury, Akademia Muzyczna w Katowicach
 • Szymon Florek, student kierunku lekarskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Agnieszka Kaczor, studentka architektury i urbanistyki, Politechnika Poznańska
 • Katarzyna Korab, studentka fizyki medycznej, Uniwersytet Śląski
Stypendia na II rok studiów
 • Tomasz Derdak,student wydziału mechanicznego energetyki i lotnictwa, Politechnika Warszawska
 • Damian Jarzembowski, student sinologii, Uniwersytet Gdański
 • Bartosz Jędraszczak, student prawa, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
 • Iga Korbuszewska, studentka lingwistyki stosowanej, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
 • Małgorzata Struzik, studentka pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Kinga Szczepaniak, studentka kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Lekarski
 • Kamil Sztejnbis, student lotnictwa i kosmonautyki, Politechnika Rzeszowska
 • Mateusz Szumiela, student informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
 • Monika Tabor, studentka biotechnologii, Uniwersytet Warszawski
 • Paulina Węgrzyn, studentka konserwacji i restauracji dzieł sztuki, ASP w Krakowie
 • Patryk Żemajduk, student SGH
Stypendia na I rok studiów
 • Ewelina Drelich, studentka automatyki i robotyki, Politechnika Warszawska
 • Paulina Gadzała, studentka ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
 • Monika Giżyńska, studentka mechaniki i budowy maszyn, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Marta Grzelak, studentka biotechnologii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
 • Patrycja Kowalska, studentka biologii, Uniwersytet Łódzki
 • Kamila Kowalewska, studentka finansów i rachunkowości, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
 • Paulina Mackiewicz, studentka biotechnologii, Politechnika Warszawska
 • Mateusz Mili, student zarządzania i inżynierii produkcji, Politechnika Poznańska
 • Klaudia Podlecka, studentka kierunku bezpieczeństwo narodowe, WAT
 • Anna Raczkowska, studentka prawa i kognitywistyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Emilia Stępień, studentka prawa, Uniwersytet Jagielloński
 • Tomasz Szczepański, student automatyki i robotyki, Politechnika Warszawska
 • Mateusz Szlęzak, student informatyki, Politechnika Świętokrzyska
 • Paulina Wojciechowska, studentka biologii, Unwersytet Wrocawski (rezygnacja ze stypendium w marcu 2016)

Stypendia rekrutacyjne

 • Kinga Adamska
 • Ewelina Biaduń
 • Magdalena Dominik
 • Ewelina Drelich
 • Justyna Frączkowska
 • Paulina Gadzała
 • Monika Giżyńska
 • Marta Grzelak
 • Izabela Józefowicz
 • Katarzyna Kołodziejczyk
 • Marta Koreniecka
 • Kamila Kowalewska
 • Patrycja Kowalska
 • Paulina Mackiewicz
 • Natalia Milas
 • Mateusz Mili
 • Klaudia Podlecka
 • Anna Raczkowska
 • Aleksandra Siemieniuk
 • Emilia Stępień
 • Anna Suska
 • Tomasz Szczepański
 • Mateusz Szlęzak
 • Emilia Wiśniewska
 • Paulina Wojciechowska

Stypendyści 2014


Stypendia na III rok studiów
 • Władysław Gałat, student transportu, Politechnika Świętokrzyska
 • Jolanta Jaśkiewicz, studentka kierunku lekarskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny, wcześniej studentka położnictwa
 • Ewelina Podlewska, studentka kierunku ekologiczne źródła energii, Akademia Górniczo-Hutniczej
 • Marek Wośko, student teleinformatyki, Politechnika Wrocławska
Stypendia na II rok studiów
 • Monika Bednarek, studentka zarządzania i inżynierii produkcji, Politechnika Rzeszowska
 • Szymon Borys, student dyrygentury, Akademia Muzyczna w Katowicach
 • Ewelina Bukowska, studentka budownictwa, Politechnika Gdańska
 • Szymon Florek, student kierunku lekarskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Anna Herda, studentka kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Agnieszka Kaczor, studentka architektury i urbanistyki, Politechnika Poznańska
 • Karolina Klawikowska, studentka finansów i rachunkowości, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Katarzyna Korab, studentka fizyki medycznej, Uniwersytet Śląski
 • Mateusz Młynek, student biotechnologii, Politechnika Warszawska
 • Dagmara Świerkowska, studentka filologii słowiańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • Ewelina Waglewska, studentka biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
 • Justyna Wóltańska, studentka pielęgniarstwa, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Stypendia na I rok studiów
 • Tomasz Derdak,student wydziału mechanicznego energetyki i lotnictwa, Politechnika Warszawska
 • Natalia Derwecka, studentka informatyki stosowanej, AGH
 • Damian Jarzembowski, student sinologii, Uniwersytet Gdański
 • Bartosz Jędraszczak, student prawa, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
 • Iga Korbuszewska, studentka lingwistyki stosowanej, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
 • Joanna Michalska, studentka biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
 • Łukasz Partyka, student budownictwa lądowego, Politechnika Świętokrzyska
 • Małgorzata Struzik, studentka pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Kinga Szczepaniak, studentka kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Lekarski
 • Kamil Sztejnbis, student lotnictwa i kosmonautyki, Politechnika Rzeszowska
 • Mateusz Szumiela, student informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
 • Monika Tabor, studentka biotechnologii, Uniwersytet Warszawski
 • Paulina Węgrzyn, studentka konserwacji i restauracji dzieł sztuki, ASP w Krakowie
 • Anna Woźniak, studentka fizyki stosowanej, Politechnika Gdańska
 • Patryk Żemajduk, student SGH

Stypendia rekrutacyjne

 • Agnieszka Charęza
 • Agata Ciaś
 • Klaudia Cichońska
 • Tomasz Derdak
 • Natalia Derwecka
 • Karolina Dura
 • Sylwia Gręda
 • Damian Jarzembowski
 • Bartosz Jędraszczak
 • Kinga Kabzińska
 • Iga Korbuszewska
 • Ida Matysek
 • Joanna Michalska
 • Łukasz Partyka
 • Dominika Religa
 • Natalia Siereda
 • Małgorzata Struzik
 • Kinga Szczepaniak
 • Kamil Sztejnbis
 • Mateusz Szumiela
 • Monika Tabor
 • Paulina Węgrzyn
 • Anna Woźniak
 • Patrycja Załęcka
 • Patryk Żemajduk


Stypendyści 2013

Stypendia na III rok

 • Konrad Czarniewski - student budownictwa na Politechnice Warszawskiej
 • Paulina Habułyk - studentka administracji na Uniwersytecie Gdańskim
 • Aneta Jankowska - studentka budownictwa na Politechnice Gdańskiej
 • Natalia Murawska - studentka finansów i rachunkowości na Politechnice Koszalińskiej
 • Tomasz Nierychły - student informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • Patrycja Skóra - studentka pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • Natalia Wojtków - studentka kierunku lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, wcześniej studentka farmacji
Stypendia na II rok
 • Władysław Gałat - student transport u na Politechnice Świętokrzyskiej
 • Sandra Jasionowska - studentka fizyki technicznej na Politechnice Gdańskiej
 • Jolanta Jaśkiewicz - studentka kierunku lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, wcześniej studentka położnictwa
 • Monika Kowalik - studentka architektury i urbanistyki na Politechnice Wrocławskiej
 • Ewelina Lubach - studentka geodezji i kartografii na Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Ewelina Podlewska - studentka kierunku ekologiczne źródła energii na Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Natalia Stępień - studentka kierunku lekarskiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
 • Marek Wośko - student teleinformatyki na Politechnice Wrocławskiej
Stypendia rekrutacyjne i stypendia na I rok
 • Monika Bednarek - studentka zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Rzeszowskiej
 • Szymon Borys - student dyrygentury na Akademii Muzycznej w Katowicach
 • Edyta Drzewiecka - studentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu
 • Szymon Florek - student kierunku lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym
 • Monika Gołębiewska  - studentka Szkoły Głównej Handlowej
 • Anna Herda - studentka kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Agnieszka Kaczor - studentka architektury i urbanistyki na Politechnice Poznańskiej
 • Karolina Klawikowska  - studentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
 • Katarzyna Korab - studentka fizyki medycznej na Uniwersytecie Śląskim
 • Mateusz Młynek - student biotechnologii na Politechnice Warszawskiej
 • Aneta Pyziak - studentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu
 • Dagmara Świerkowska - studentka filologii słowiańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • Ewelina Waglewska - studentka biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Justyna Wóltańska - studentkapielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 
Stypendia rekrutacyjne
 
 • Katarzyna Bloch
 • Karina Frątczak
 • Karolina Gorzka
 • Justyna Kozłowska
 • Anna Krysman
 • Iwona Kwietniewska
 • Agnieszka Maik
 • Maja Michalec
 • Dominika Minda
 • Małgorzata Nowakowska
 • Patrycja Pawlaszek
 • Aneta Psiuk
 • Katarzyna Włodarczyk
 • Paula Wojtal

Stypendyści 2012

Stypendia na II rok studiów:
 • Konrad Czarniewski - student Budownictwa na Politechnice Warszawskiej
 • Katarzyna Fleśman - studentka Ekonomii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
 • Mateusz Głąbiński - student kierunku Oceanotechnika Specjalności Okrętowe na Politechnice Gdańskiej
 • Paulina Habułyk - studentka Administracji na Uniwersytecie Gdańskim
 • Aneta Jankowska - studentka Budownictwa na Politechnice Gdańskiej
 • Agnieszka Lewińska - studentka Analityki Medycznej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika
 • Paulina Malczyk - studentka Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Natalia Murawska - studentka Finansów i Rachunkowości na Politechnice Koszalińskiej
 • Tomasz Nierychły - student Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Anna Ozimek - studentka kierunku lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
 • Tomasz Paczos - student kierunku Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej
 • Patrycja Pudełko-Skóra - studentka Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 • Olga Sokołowska - studentka Ekonomii na  Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
 • Natalia Wojtków - studentka kierunku lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim
 

Stypendia rekrutacyjne i stypendia na I rok studiów: 

 • Ewelina Bukowska - studentka Budownictwa na Politechnice Gdańskiej
 • Marta Fiedler - studentka Socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • Sylwester Filip - student Inżynierii materiałowej na Politechnice Rzeszowskiej
 • Władysław Gałat - student Transportu na Politechnice Świętokrzyskiej
 • Kamil Jadeszko - student Informatyki na Politechnice Białostockiej
 • Sandra Jasionowska - studentka Fizyki technicznej na Politechnice Gdańskiej
 • Jolanta Jaśkiewicz - studentka Położnictwa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
 • Monika Kowalik - studentka Architektury i Urbanistyki na Politechnice Wrocławskiej
 • Ewelina Lubach - studentka Geodezji i Kartografii na Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Kamil Maczuga - student Biofizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Małgorzata Partyka - studentka Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
 • Ewelina Podlewska - studentka kierunku Ekologiczne Źródła Energii na Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Karol Stępień - student Elektroniki na Politechnice Wrocławskiej
 • Natalia Stępień - studentka kierunku lekarskiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
 • Marek Wośko - student Teleinformatyki na Politechnice Wrocławskiej
 

Stypendia rekrutacyjne:

 • Klaudia Bernat - aplikowała na Weterynarię na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
 • Paulina Błaszczyk - aplikowała na Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Klaudia Chalczyńska - aplikowała na Prawo na Uniwersytecie Łódzkim
 • Marek Gałat - aplikował na Budownictwo na Politechnice Krakowskiej
 • Marek Kaliszak - aplikował na Mechanikę i Budowę Maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Gabriela Kamińska - aplikowała na Geodezję i Kartografię na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 • Katarzyna Kieliba - aplikowała na Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Agata Kobylska - aplikowała na Weterynarię na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
 • Monika Kopaczewska - aplikowała na Instrumentalistykę (fortepian) w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego
 • Łukasz Nowakowski - aplikował na Ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Ewelina Plucińska - aplikowała na Architekturę i Urbanistykę na Politechnice Wrocławskiej
 • Estera Przestrzelska - aplikowała na Geodezję i Kartografię na Politechnice Warszawskiej
 • Agata Sarzyńska - aplikowała na Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim
 • Agnieszka Walentowicz - aplikowała na Fizjoterapię w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Katarzyna Węgrzyńska - aplikowała na Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na Politechnice Rzeszowskiej

Stypendyści 2011

Stypendia rekrutacyjne i stypendia na I rok studiów:
 • Konrad Czarniewski - student Budownictwa na Politechnice Warszawskiej
 • Katarzyna Fleśman - studentka Ekonomii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
 • Mateusz Głąbiński - student kierunku Oceanotechnika Specjalności Okrętowe na Politechnice Gdańskiej
 • Paulina Habułyk - studentka Administracji na Uniwersytecie Gdańskim
 • Aneta Jankowska - studentka Budownictwa na Politechnice Gdańskiej
 • Agnieszka Lewińska - studentka Analityki Medycznej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika
 • Paulina Malczyk - studentka Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Natalia Murawska - studentka Finansów i Rachunkowości na Politechnice Koszalińskiej
 • Tomasz Nierychły - student Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Anna Ozimek - studentka Farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
 • Tomasz Paczos - student kierunku Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej
 • Patrycja Pudełko - studentka Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 • Olga Sokołowska - studentka Ekonomii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
 • Artur Świtała - student Szkoły Głównej Handlowej
 • Natalia Wojtków - studentka Farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim 

Stypendia rekrutacyjne

 • Magdalena Buczak - aplikowała na Matematykę na Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Aneta Bukowska - aplikowała na Chemię na Politechnice Gdańskiej
 • Martyna Chełchowska - aplikowała na Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Gdańskim
 • Kamil Depo - aplikował na Geodezję i Kartografię na Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Olga Idczak - aplikowała na Edukację Artystyczną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Agata Kobylska - aplikowała na Weterynarię na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
 • Magdalena Kopeć - aplikowała do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • Michał Ligęza - aplikował na Pedagogikę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie
 • Paulina Mrózek - aplikowała na Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Katarzyna Okoń - aplikowała na Europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Ernest Przestrzelski - aplikował na Informatykę na Politechnice Warszawskiej
 • Magdalena Rzeżnik - aplikowała na Prawo na Uniwersytecie w Białymstoku
 • Amanda Słomińska - aplikowała na Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Anna Stepaniuk - aplikowała na Grafikę na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry