Rodziny Gavellów

Fundusz utworzony w 2010 roku z dorocznej darowizny Fundacji Quo Vadis Rodziny Gavellów z USA.

Środki Funduszu przeznaczone są na dotacje dla organizacji prowadzących lokalne programy stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z niezamożnych środowisk i z mniejszych miejscowości w województwie świętokrzyskim.

Dotacje przekazywane są organizacjom uczestniczącym wcześniej w programie Równe Szanse.

Od 2010 roku ze środków Funduszu przekazano 25 dotacji na łączną kwotę 378 942,5.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry