Kontakt

Agnieszka Zowczak
tel. 22 536 02 09

Dotacje

➡ Fundusz Małgorzaty Szejnert

Fundusz utworzony został w 2001 roku z darowizny 14 000 akcji firmy Agora SA o wartości 855 881,76 zł, przekazanych przez Małgorzatę Szejnert. Fundusz ma charakter funduszu wieczystego.

Od roku 2013 środki z Funduszu przeznaczane są na dotacje w programie Równe Szanse. Do 2013 roku dochody z inwestowania kapitału Funduszu przeznaczane były na projekty dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych i ochronę zdrowia oraz pomoc dla osób niepełnosprawnych w programie Kolorowa Akademia.

Od 2002 roku z dochodów z inwestowania środków Funduszu przekazano 225 dotacji na łączną kwotę 960 110 zł.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry