Fundusz K

Fundusz utworzony z darowizn przekazanych przez prywatnych darczyńców w 2005 i w 2010 roku. Środki z Funduszu przeznaczono na uzupełnienie księgozbiorów bibliotek, z których korzysta młodzież, na program dożywiania dzieci oraz na dotacje dla organizacji uczestniczących w programie Równe Szanse.

W sumie ze środków Funduszu przekazano 78 dotacji na łączną kwotę 443 603,51 zł.

Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry