Jak otrzymać publikację?

Nasze publikacje dostępne są nieodpłatnie.

Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy napisać do nas na:

publikacje@batory.org.pl

Publikacje

Ostatnio wydaliśmy:

 • Nie trzecia, nie czwarta, a wspólna Opowieść o Rzeczypospolitej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2019)
  Kryzys demokracji w naszym kraju nie musi oznaczać jej schyłku. Równie dobrze może stać się impulsem do jej odnowy. Aby to się udało  potrzebny jest konstruktywny pomysł na demokratyczną Polskę. Taki który wzniesie się ponad wąskie podziały polityczne, nie będzie powtórką z przeszłości, lecz da receptę na dzisiejsze wyzwania wewnętrzne i międzynarodowe. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podejmuje próbę sformułowania takiej propozycji. To zachęta do dyskusji, ale także do działania. Projektowanie Rzeczypospolitej może pomóc siłom prodemokratycznym w ustawianiu własnych kierunkowskazów, nie tylko za cztery lata, ale tu i teraz.
  [PDF 133 KB]
 • Unia sprzecznych modeli, Szymon Ananicz (2019)
  Publikujemy komentarz Szymona Ananicza o przestawieniu polityk UE w kierunku wsparcia nowego modelu rozwojowego. Model ten zasadniczo odbiega od wizji polskiego rządu, dla którego UE to wspólnota gospodarcza mająca wyrównywać różnice rozwojowe, bez kompetencji politycznych.
  [PDF 124 KB]
 • Zarządzanie strachem. Jak prawica wygrywa debatę publiczną w Polsce, Paweł Cywiński, Filip Katner, Jarosław Ziółkowski (2019)
  Analiza zarządzania strachem jako strategii politycznej na przykładzie kampanii antyuchodźczej prowadzonej przez polskich prawicowych polityków w latach 2015-2017
  [PDF 213 KB]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Sądownictwo Powszechne, Jacek Czaja (2019)
  Ostatnia z pięciu publikacji w cyklu „Jak przywrócić państwo prawa?” zawierającego rekomendacje jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, prokuratura i sądy powszechne powinny zostać zmienione, żeby stanowić przeciwwagę dla władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz skutecznie chronić prawa obywateli i stać na straży praworządności.
  [PDF 287KB]
 • Polska pomiędzy wyborami, zapis dyskusji (2019)
  Co wiemy o politycznej Polsce po wyborach do Parlamentu Europejskiego, a przed wyborami do Sejmu i Senatu w październiku 2019? I co z tej wiedzy wynika? Czy procesy rozkładowe, poczucie niewiary i pewnej apatii, które dostrzegalne są po stronie opozycji stanowią chwilową reakcję na wyborczą porażkę czy trwałą tendencję? "Polska między wyborami" to zapis dyskusji intelektualistów, który odbyła się 24 czerwca 2019 w Fundacji Batorego.
  [PDF 301 KB]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego w nowej ustawie o prokuraturze, Jarosław Onyszczuk, Katarzyna Kwiatkowska (2019)
  Czwarta z pięciu publikacji z cyklu "Jak przywrócić państwo prawa?" poświęcona prokuraturze.
  [PDF 175KB]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Sąd Najwyższy, Wojciech Jasiński (2019)
  Trzecia z pięciu publikacju z cyklu "Jak przywrócić państwo prawa?", poświęcona Sądowi Najwyższemu.
  [PDF 187]

 • Jak przywrócić państwo prawa? Krajowa Rada Sądownictwa, Łukasz Bojarski (2019)
  Druga z pięciu publikacji w cyklu „Jak przywrócić państwo prawa?” poswięcona KRS.
  [PDF 292KB]

 • Dziel, rządż, ignoruj. Polska szkoła po czterech latach braku polityki edukacyjnej PiS, Paweł Marczewski (2019)
  Po czterech latach rządów PiS polska szkoła stała się jeszcze bardziej nierówna, a bezpieczniejsza jest tylko w teorii. Koszty zaniechań i błędów stają się coraz bardziej widoczne i uciążliwe. Aby się z nimi poważnie zmierzyć, rząd musiałby przyznać, że od początku nie miał żadnego przekonującego uzasadnienia dla swoich reform. Publikujemy analizę Pawła Marczewskiego.
  [PDF 95KB]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Trybunał Konstytucyjny, Marcin Matczak, Tomasz Zalasiński (2019)
  Pierwsza z pięciu publikacji w cyklu „Jak przywrócić państwo prawa?” zawierającego rekomendacje jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, prokuratura i sądy powszechne powinny zostać zmienione, żeby stanowić przeciwwagę dla władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz skutecznie chronić prawa obywateli i stać na straży praworządności.
  [PDF 185KB]
 • Ukryta prywatyzacja w polskiej edukacji, Paweł Marczewski (2019)
  Rodziny wydają znaczące kwoty na korepetycje uzupełniające braki systemu edukacji publicznej, o ile mogą sobie na te wydatki pozwolić. Niezamożni i gorzej wykształceni często marzą o przeniesieniu dzieci do płatnych szkół prywatnych – i  na marzeniach się kończy, bo czesne jest na ogół poza ich zasięgiem. W obliczu systemu, któremu nie ufają, względnie zamożne rodziny o wysokich aspiracjach edukacyjnych podyktowanych ich własnym wykształceniem sięgają do portfela, niezamożnym i gorzej wykształconym pozostają mocno ograniczone możliwości poprawy szans życiowych dzięki nauce w publicznej szkole. Komunikat z badania prywatyzacji polskiej edukacji.
  [PDF 152 KB]
 • Ochrona zdrowia - czekając na katastrofę. Jak jej uniknąć?, Dawid Sześciło (2019)
  Analiza wskazuje dwa główne źródła dramatycznego kryzysu polskiej służby zdrowia - źle zbudowany system instytucjonalny i skrajne niedofinansowanie. Jako remedium autor rekomenduje realną decentralizację - uczynienie z samorządów odpowiedzialnego przed obywatelem gospodarza wszystkich poziomów opieki zdrowotnej. Dowodzi również konieczności podniesienia poziomu wydatków na służbę zdrowia do 7% PKB w ciągu 5 lat i wskazuje źródła finansowania, które pozwolą tego dokonać.
  [PDF 263 KB]
 • Bez prawa i bezpieczeństwa. Polska w nowym świecie, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2019)
  Wiara w bezwzględną trwałość amerykańskiego parasola bezpieczeństwa,a także unijnej polityki, która została przyjęta po aneksji Krymu to chowanie głowy w piasek. Powstaje „nowy świat”, w którym dla wielu decydentów w UE i NATO konflikt z Kremlem wydaje się mieć coraz mniejszy sens, w którym Rosja traktowana jest jako wystarczająco satysfakcjonujący partner. Polska nie może dłużej lekceważyć tej sytuacji. Jest to bowiem kluczowy element nowych uwarunkowań bezpieczeństwa, w których przyjdzie nam funkcjonować w nadchodzących latach.
  [PDF 112 KB]
 • Jak bardzo sejmowa ordynacja zachęca do budowania sojuszy i jakie stwarza dla nich przeszkody?, Jarosław Flis (2019)
  System wyborczy w Polsce jest korzystny dla ugrupowań, które otrzymują duże poparcie w wyborach. Partie te dostają więcej mandatów niż wynikałoby to ze ściśle  proporcjonalnego przeliczenia oddanych na nie głosów. Wielkość „nagrody” jest jednak zmienna. Od jakich czynników to zależym, wyjaśnia Jarosław Flis w opublikowanym przez nas opracowaniu .
  [PDF 149 KB]
 • Polityka opieki nad małym dzieckiem: usługi edukacyjno-opiekuńcze a instrumenty pieniężne, Dorota Szelewa (2019)
  Analiza przedstawia próbę ewaluacji różnych instrumentów polityki rodzinnej, a w szczególności skupia  się na porównaniu efektów usług edukacyjno-opiekuńczych oraz instrumentów pieniężnych, w tym opiekuńczego, który miałby wprowadzić element „wyboru” w polityce opieki nad małym dzieckiem.
  [PDF 207 KB]
 • Nie poddawajmy polityki wschodniej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2019)
  Analiza dotycząca polskiej polityki wschodniej. Autorka stawia pytanie czy Warszawa woli być w regionie obserwatorem, czy też chce wrócić do ambitnej strategii wobec wschodnioeuropejskich sąsiadów.
  [PDF 108 KB]
 • Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo. Dawid Sześciło (2019)
  Raport prezentuje koncepcję wzmocnienia państwa poprzez jego decentralizację i wykorzystanie potencjału społeczności lokalnych. W 21 propozycjach wskazuje drogę ku zwiększeniu samodzielności wspólnot samorządowych, usprawnieniu demokracji lokalnej oraz wzmocnieniu obywatelskiej kontroli nad działalnością władz samorządowych. Raport przedstawia wizję nowej roli władzy centralnej, która zamiast „ręcznego sterowania” działaniami samorządów, powinna skupić się na wyznaczaniu i monitorowaniu standardów działania władz lokalnych i regionalnych.
  [PDF 1,6MB]


➡ forumIdei/Demokracja

➡ forumIdei/Obywatele

➡ forumIdei/Państwo prawa 

➡ forumIdei/Europa 

➡ forumIdei/Debaty

➡ Opinie i stanowiska Zespołu Ekspertów Prawnych


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry