Jak otrzymać publikację?

Nasze publikacje dostępne są nieodpłatnie.

Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy napisać do nas na:

publikacje@batory.org.pl

Publikacje

Ostatnio wydaliśmy:

 • W oblężeniu. Dlaczego polskie sądy są ważne dla Europy?, Piotr Buras, John Dalhuisen, Gerald Knaus, Magdalena Milenkovska (2019)
  Raport Fundacji Batorego i European Stability Initiative o stanie praworządności w Polsce. Autorzy przekonują, że Unia powinna ponownie skorzystać z najskuteczniejszego instrumentu obrony rządów prawa i złożyć skargę do Trybunału UE na system dyscyplinarny dla sędziów: rolę ministra sprawiedliwości oraz Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.
  [PDF 764KB]
 • Unia. Czy ją znamy? Jan Jakub Chromiec, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2019)
  Poradnik poświęcony Unii Europejskiej, w którym w przystępny sposób przedstawiamy fakty i najważniejsze tezy dotyczące Unii. Publikacja adresowana jest do osób chcących skutecznie tłumaczyć Unię w Polsce i lepiej ją poznać.
  [PDF 1,4MB]
 • Jak rozwiązać problem prekampanii wyborczej? Marcin Waszak (2019)
  Analiza dotycząca reformy Kodeksu wyborczego w kierunku przeciwdziałania prekampanii wyborczej. Głównym postulatem jest wydłużenie trwania kampanii wyborczych do pół roku oraz wzmocnienie przejrzystości finansów kampanii.
  [PDF 178KB]
 • Dla państwa i obywateli. Diagnoza i propozycje reformy służby cywilnej, Grzegorz Makowski
  Analiza dotycząca stanu służby cywilnej w Polsce oraz zakresu i kierunku niezbędnych reform. Zdaniem eksperta słuzba cywilna nie nadąża za standardami funkcjonowania swoich zachodnich odpowiedników oraz jest zbyt podatna na bezpośrednie wpływy partyjne.
  [PDF 251KB]


➡ forumIdei/Demokracja

➡ forumIdei/Obywatele

➡ forumIdei/Państwo prawa 

➡ forumIdei/Europa 

➡ forumIdei/Debaty

➡ Opinie i stanowiska Zespołu Ekspertów Prawnych


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry