Jak otrzymać publikację?

Nasze publikacje dostępne są nieodpłatnie.

Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy napisać do nas na:

publikacje@batory.org.pl

Publikacje

Ostatnio wydaliśmy:

 • Unia Europejskich wartości? Joanna Konieczna-Sałamatin
  Raport pokazuje, w jakim stopniu popieranie Unii Europejskiej wiąże się ze światopoglądem i wyznawanymi wartościami. W oparciu o badania European Values Survey autorka stawia tezę, że stopień zaufania Polaków do UE mocniej warunkują kwestie aksjologiczne, a nie pozycja w strukturze społecznej.
  [PDF KB]
 • Polacy o samorządach. Opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej, Adam Gendźwiłł i Marta Żerkowska-Balas
  Analiza wyników sondażu przeprowadzonego przez CBOS na zlecenie Fundacji Batorego w styczniu 2018 oraz danych z innych badań i raportów na temat samorządności w Polsce.
  [PDF 578 KB]
 • Polska szkoła reform, Przemysław Sadura
  Publikacja przedstawia wszystkie reformy edukacyjne przeprowadzone w czasach PRL i III RP oraz analizuje przyczyny ich niepowodzeń. Autor argumentuje, że do skutecznego zmieniania edukacji na lepsze potrzebne jest przede wszystkim dobre rozpoznanie wpływu różnic w statusie społeczno-ekonomicznym na stosunek do państwa i jego polityk, prowadzenie w oparciu o tę wiedzę rzetelnych konsultacji, a następnie konsekwencja we wprowadzaniu zmian wypracowanych w porozumieniu z obywatelami.
  [PDF 156KB]
 • Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, Stanisława Golinowska

  Publikacja pokazuje, jak europejskie państwa dobrobytu dostosowywały się do sytuacji po kryzysie i jak na tym tle prezentuje się polska polityka społeczna. Wnioski są alarmujące - wzrost świadczeń pieniężnych przy jednoczesnym zaniedbywaniu równego dostępu do dobrej jakości usług publicznych grozi Polsce regresem cywilizacyjnym.
  [PDF 1,5MB]


➡ forumIdei/ Demokracja

➡ forumIdei/ Obywatele

➡ forumIdei/ Państwo prawa 

➡ forumIdei/ Europa 

➡ forumIdei/ Debaty

➡ Opnie i stanowiska Zespołu Ekspertów Prawnych


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry