Jak otrzymać publikację?

Nasze publikacje dostępne są nieodpłatnie.

Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy napisać do nas na:

publikacje@batory.org.pl

Publikacje

Ostatnio wydaliśmy:

 • Polska sprawiedliwa komunikacyjnie, Tomasz Komornicki
  Bez łatwo dostępnego transportu dobrej jakości nie sposób skorzystać z usług publicznych gwarantujących właściwy poziom życia, a czasem pozwalających wydobyć się z biedy lub choroby. Zaskakująco często jednak wykluczenie transportowe jest pomijane w dyskusjach o przyczynach nierówności społecznych i sposobach przeciwdziałania im. Niniejsze opracowanie prof. Tomasza Komornickiego jest próbą wypełnienia tej luki.
  [PDF]
 • Polska wobec Rosji. Radykalizm bez polityki?, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
  Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w publikacji wydanej przez forumIdei Fundacji Batorego przekonuje, że w czasach, kiedy niemal wszystko stało się przedmiotem sporu, o jednej kwestii nie dyskutuje się w Polsce wcale: o polityce wobec Rosji. Ta sytuacja, z różnych powodów, odpowiada zarówno rządowi, jak i opozycji.
  [PDF]
 • Polityczni obywatele. Organizacje społeczne wobec presji rządzących, Paweł Marczewski
  Badania pokazują, że organizacjom społecznym w Polsce ufa większość Polaków. Według autora publikacji, organizacje obywatelskie powinny zredefiniować swoje rozumienie polityczności i uświadomić sobie, że oznacza ona działanie na rzecz pluralistycznie pojętego interesu społecznego.
  [PDF]
 • Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, Stanisława Golinowska

  Publikacja pokazuje, jak europejskie państwa dobrobytu dostosowywały się do sytuacji po kryzysie i jak na tym tle prezentuje się polska polityka społeczna. Wnioski są alarmujące - wzrost świadczeń pieniężnych przy jednoczesnym zaniedbywaniu równego dostępu do dobrej jakości usług publicznych grozi Polsce regresem cywilizacyjnym.
  [PDF 1,5MB]


➡ forumIdei/Demokracja

➡ forumIdei/Obywatele

➡ forumIdei/Państwo prawa 

➡ forumIdei/Europa 

➡ forumIdei/Debaty

➡ Opinie i stanowiska Zespołu Ekspertów Prawnych


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry