Kontakt

Grzegorz Makowski
gmakowski@batory.org.pl
tel. 22 536 02 07

Grażyna Kopińska
gkopinska@batory.org.pl
tel. 22 536 02 58

Marcin Waszak
mwaszak@batory.org.pl
tel. 22 536 02 37


Karolina Szymańska

kszymanska@batory.org.pl
tel. 22 536 02 62

 

Zobacz także

➡ forumIdei/Państwo prawa

Problematyka: państwo i jego instytucje, procesy tworzenia, wdrażania i przestrzegania prawa, przejrzystość i odpowiedzialność władz oraz administracji publicznej, polityka antykorupcyjna.

Nowoczesne państwo demokratyczne to państwo prawa, którgo instytucje działają transparetnie, według ustalonych, jasnych reguł i procedur, w sposób zrozumiały dla obywatela.

Analizujemy zjawiska korupcji, nepotyzmu, kumoterstwa, konfliktu interesów i proponujemy sposoby przeciwdziałania tym problemom. Przedstawiamy rozwiązania zmierzające do zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności w życiu publicznym, m.in. przez wzmocnienie ochrony prawnej sygnalistów. Monitorujemy sposób stanowienia prawa pod kątem przestrzegania zasad poprawnej legislacji i konsultacji publicznych.

Współpracujemy z organizacjami z innych państw zajmującymi się problematyką dobrego rządzenia i przeciwdziałania korupcji. Jesteśmy partnerem Transparency International i członkiem międzynarodowej Koalicji Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz Konwencji ONZ przeciwko Korupcji.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry