Zespół forumIdei

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – dyrektorka forumIdei Fundacji Batorego. Socjolog i politolog. Zajmuje się polityką europejską i wschodnią Polski. W latach 1999-2012 zastępczyni dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie. Od 2012 do 2014 wiceminister spraw zagranicznych, a 2014-2016 ambasador RP w Federacji Rosyjskiej.

➡ forumIdei/Demokracja

Joanna Załuska – zastępczyni dyrektorki forumIdei Fundacji Batorego, szefowa działu Demokracja. Dyrektorka Akcji Masz Głos. Zajmuje się problematyką wyborczą, partiami politycznymi  i samorządem. W latach 1998-2001 kierowała Forum Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2007 do 2017 roku dyrektorka programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji Batorego. 
Marzena Płudowska – sekretarz Zespołu Ekspertów ds. Wyborczych. Zajmuje się procesami wyborczymi, działalnością partii politycznych i funkcjonowaniem samorządów lokalnych.

➡ forumIdei/Obywatele

Paweł Marczewski – szef działu Obywatele forumIdei Fundacji Batorego. Socjolog, historyk idei, publicysta. Zajmuje się z ruchami i organizacjami społecznymi oraz zagadnieniami sprawiedliwości społecznej. Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, członek redakcji „Przeglądu Politycznego”. W latach 2011-2017 adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, od 2015 do 2017 roku dyrektor ds. publikacji w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu.

➡ forumIdei/Państwo prawa

Grażyna Kopińska – ekspertka forumIdei Fundacji Batorego, koordynatorka Obywatelskiego Forum Legislacji. Zajmuje się przejrzystością procesu stanowienia prawa, finansowaniem polityki i zapobieganiem korupcji w instytucjach publicznych. Twórczyni, a w latach 2000-2012 dyrektorka, programu Przeciw Korupcji Fundacji Batorego.
Grzegorz Makowski – ekspert w dziale Państwo prawa forumIdei Fundacji Batorego. Socjolog, metodolog badań społecznych, publicysta. Specjalizuje się w polityce antykorupcyjnej, administracji publicznej, a także problematyce organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Wykładowca Collegium Civitas. W latach 2013-2017 dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji Batorego.
Karolina Szymańska – koordynatorka ds. promocji i informacji w dziale Państwo prawa forumIdei Fundacji Batorego. Zajmuje się komunikacją społeczną i public relations.
Marcin Waszak – koordynator w dziale Państwo prawa forumIdei Fundacji Batorego. Politolog i socjolog. Zajmuje się partiami politycznymi i systemami wyborczymi, polityką antykorupcyjną, administracją publiczną oraz ochroną sygnalistów.

➡ forumIdei/Europa

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – dyrektorka forumIdei.
Jan Jakub Chromiec – ekspert w dziale Europa forumIdei Fundacji Batorego. Politolog, zajmuje się polityką europejską Polski, problemem wartości w UE, stosunkami polsko-niemieckimi. W latach 2012-2014 kierownik projektów w Fundacji Bertelsmanna, a od 2014 do 2018 analityk do spraw europejskich w Instytucie Jacques’a Delorsa w Berlinie.
Antonina Michałowska – koordynatorka w dziale Europa forumIdei Fundacji Batorego. Zajmuje się współpracą z Ukrainą. W latach 2009-2012 koordynatorka kontaktów zewnętrznych w Ośrodku Studiów Wschodnich. Od 2012 do 2016 konsul RP w Baku. (urlop macierzyński)
Krzysztof Mrozek – koordynator w dziale Europa forumIdei Fundacji Batorego. Politolog. Zajmuje się Europą Wschodnią, polską i europejską polityką w obszarze poradzieckim oraz polityką graniczną i wizową Unii Europejskiej.

➡ Debaty

Piotr Kosiewski – szef Debat forumIdei Fundacji Batorego. Publicysta, redaktor. Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”.
Wojciech Chaber – specjalista ds. PR. 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry