➡ forumIdei/Blog

➡ forumIdei/Blog

Grażyna Kopińska: Dlaczego rządzący nie chcą konsultować swoich ustaw?

2019-02-22

Konsultowanie ustaw z obywatelami poprawia jakość legislacji. Niestety, rząd traktuje konsultacje jako uciążliwą przeszkodę i stara się je omijać nawet wbrew regulaminowi własnej pracy.

➡ forumIdei/Blog

Grzegorz Makowski: Dla państwa i obywateli. Jakiej służby cywilnej nam potrzeba?

2019-02-19

Służba cywilna to, przynajmniej w założeniu, elitarna część administracji publicznej i główna część administracji rządowej. Mimo wykształcenia wielu doświadczonych i profesjonalnych urzędników, polska służba cywilna nie jest jednak zorganizowana w system. Stanowi źle zarządzaną, niedowartościowaną grupę pracowników sektora publicznego. Nie nadąża za standardami funkcjonowania swoich zachodnich odpowiedników i jest zbyt podatna na bezpośrednie wpływy partyjne. Tymczasem służba cywilna jest równie istotna z punktu widzenia demokracji i rządów prawa, co inne kluczowe instytucje państwa, takie jak sądownictwo czy prokuratura.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Jak Polska nie reaguje na rosyjskie ingerencje

2019-02-07

W Polsce dominują archaiczne wyobrażenia o dzisiejszych zagrożeniach dla bezpieczeństwa. Większość uwagi poświęca się tradycyjnym wyzwaniom o charakterze militarnym. Cały czas słyszymy o Fort-Trump, amerykańskiej obecności, finansowaniu armii itp. Państwo polskie robi natomiast bardzo niewiele, by przeciwdziałać zagrożeniom „nowej generacji” w cyberprzestrzeni i mediach społecznościowych.

➡ forumIdei/Blog

Grzegorz Makowski: Indeks Percepcji Korupcji 2018 – europejscy maruderzy i polska równia pochyła

2019-01-29

Dziś ukazała się nowa edycja globalnego Indeksu Percepcji Korupcji Transaprency International (Corruption Perception Index – w skrócie CPI), który po raz pierwszy został opublikowany w 1995 roku. Indeks powstaje na podstawie innych badań – przede wszystkim specjalnych sondaży na próbach ekspertów i analityków specjalizujących się oceną ryzyka politycznego i gospodarczego. Indeks przyjmuje wartość od 0 do 100 punktów, gdzie 0 oznacza, że dany kraj jest postrzegany jako przeżarty korupcją, 100 natomiast oznacza, że jest oceniany jako wolny od korupcji. Od 2012 roku, kiedy gruntownie zmieniono metodologię budowy CPI, jego wyniki są porównywalne w czasie. Dzięki temu można szacować, na ile poszczególne państwa poprawiły lub pogorszyły swój wizerunek ze względu na zdolność do walki z korupcją.

➡ forumIdei/Blog

Piotr Kosiewski: Ocena polityki kulturalnej rządu do rewizji

2019-01-18

Klub Jagielloński ogłosił podsumowanie polityk publicznych rządu Prawa i Sprawiedliwości za 2018 rok. To spojrzenie ważne, bo przygotowane przez środowisko bliskie ideowo rządzącym, a jednocześnie od nich zdystansowane, a często krytyczne. Zaskakiać może jednak przedstawiona przez Klub wysoka ocena polityki kulturalnej obecnego rządu. Owszem, kultura bywa uznawana w Polsce za sferę mało istotną dla funkcjonowania państwa. Jednak jest ona kluczowa, m.in. dla wspólnoty, jej tożsamości i zasad, którymi się kieruje. A to kwestie tradycyjnie ważne dla konserwatystów. Polityka kulturalna też ma wpływ na inne polityki: od rozwoju regionalnego po relacje międzynarodowe.

➡ forumIdei/Blog

Grzegorz Makowski: Drakońskie kary dla firm i organizacji społecznych

2019-01-11

Pod koniec grudnia rząd przyjął projekt ustawy „o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw”. O projekcie ustawy pisałem już w sierpniu 2018 r., niedługo po tym jak jego pierwsza wersja pojawiła się na stronach Rządowego Centrum Legislacji . W końcówce roku prace nad nim bardzo przyśpieszyły i wygląda na to, że Ministerstwo Sprawiedliwości (autor przedłożenia) jest bardzo zdeterminowane, żeby doprowadzić do uchwalenia tej ustawy.

➡ forumIdei/Blog

Edwin Bendyk: Kioto, Paryż, Katowice - krótki kurs (geo)polityki klimatycznej

2018-12-19

Szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach, czyli COP24 - Konferencja Stron Ramowej Konwencji ds. Zmian Klimatycznych ONZ zakończył się politycznym sukcesem. 196 państw-stron Konwencji jednomyślnie przyjęło Pakiet Katowicki (zwany także Paris Rulebook), 130-stronicowy dokument określający sposób wdrażania Porozumienia Paryskiego z 2015 r. To niezbędny i kluczowy krok, by Porozumienie weszło w życie w 2020 r.

➡ forumIdei/Blog

Dawid Sześciło: Prezydenckie centra usług społecznych, czyli nowe szaty recentralizacji

2018-12-10

Nowoczesna polityka społeczna w samorządzie to nie tylko pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej czy osobistej, ale także dobra edukacja, polityka mieszkaniowa czy ochrona zdrowia, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

➡ forumIdei/Blog

Marcin Waszak: Bój o sygnalistów

2018-12-06

Przyspieszyły prace nad projektem unijnej dyrektywy, która pomoże osobom posiadającym informacje o nadużyciach w miejscu pracy przełamać strach przed ich ujawnieniem. Tymczasem Polska nadal znajduje się w ogonie krajów członkowskich UE pod względem standardów ochrony sygnalistów (ang. whistleblowers).

➡ forumIdei/Blog

Edwin Bendyk: Klimat geopolityczny

2018-12-03

Katowice, czyli Paryż 2.0. Nie chodzi w tym przypadku o uznanie transformacji stolicy Górnego Śląska z miasta węgla do miasta kultury, tylko o podkreślenie znaczenia Szczytu klimatycznego ONZ, czyli Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatycznych (UNFCCC) COP24, który wystartował 2 grudnia i potrwa do połowy miesiąca. Głównym celem katowickiego spotkania jest przyjęcie Paris Rulebook, czyli ustaleń dotyczących wdrażania Porozumienia Paryskiego przyjętego w 2015 r. To niezbędne, by Porozumienie weszło w życie w 2020 r.

<< 1 2 3 4 5 6 >>
Do góry