➡ forumIdei/Blog

Marcin Waszak: Zamówienia do zmiany

2019-03-06

Konsultowany od stycznia projekt nowego prawa zamówień publicznych zawiera niemal trzy razy więcej przepisów niż obecna ustawa. Czy posłużą one większej przejrzystości i zmniejszeniu liczby naruszeń w procesach zakupowych?

➡ forumIdei/Blog

Marta Jaroszewicz: Jaka przyszłość migracji do Polski?

2019-03-01

W lutym opublikowane zostały dane na temat liczby oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca zarejestrowanych w 2018 roku przez powiatowe urzędy pracy. W ub. roku takich oświadczeń zarejestrowano 1,58 mln (z czego 1,446 mln przypadło na obywateli Ukrainy), zaś w 2017 roku 1,825 mln (z czego 1,715 mln dot. Ukraińców). Dodatkowo, w 2018 roku wydano 121,4 tys. zezwoleń na pracę sezonową.

➡ forumIdei/Blog

Grażyna Kopińska: Dlaczego rządzący nie chcą konsultować swoich ustaw?

2019-02-22

Konsultowanie ustaw z obywatelami poprawia jakość legislacji. Niestety, rząd traktuje konsultacje jako uciążliwą przeszkodę i stara się je omijać nawet wbrew regulaminowi własnej pracy.

➡ forumIdei/Blog

Marzena Płudowska: Czas powrócić do dyskusji nad ustawą o fundacjach politycznych

2019-02-14

Jarosław Kaczyński przyznał niedawno, że marzył, by Instytut im. Lecha Kaczyńskiego stał się poważną alternatywą dla Fundacji Batorego. Skoro prezes PiS tak mocno inspirował się działalnością Fundacji, szkoda, że nie skorzystał z naszych rekomendacji odnośnie reformy finansowania partii politycznych.

➡ forumIdei/Blog

Grzegorz Makowski: Dla państwa i obywateli. Jakiej służby cywilnej nam potrzeba?

2019-02-19

Służba cywilna to, przynajmniej w założeniu, elitarna część administracji publicznej i główna część administracji rządowej. Mimo wykształcenia wielu doświadczonych i profesjonalnych urzędników, polska służba cywilna nie jest jednak zorganizowana w system. Stanowi źle zarządzaną, niedowartościowaną grupę pracowników sektora publicznego. Nie nadąża za standardami funkcjonowania swoich zachodnich odpowiedników i jest zbyt podatna na bezpośrednie wpływy partyjne. Tymczasem służba cywilna jest równie istotna z punktu widzenia demokracji i rządów prawa, co inne kluczowe instytucje państwa, takie jak sądownictwo czy prokuratura.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Jak Polska nie reaguje na rosyjskie ingerencje

2019-02-07

W Polsce dominują archaiczne wyobrażenia o dzisiejszych zagrożeniach dla bezpieczeństwa. Większość uwagi poświęca się tradycyjnym wyzwaniom o charakterze militarnym. Cały czas słyszymy o Fort-Trump, amerykańskiej obecności, finansowaniu armii itp. Państwo polskie robi natomiast bardzo niewiele, by przeciwdziałać zagrożeniom „nowej generacji” w cyberprzestrzeni i mediach społecznościowych.

➡ forumIdei/Blog

Grzegorz Makowski: Indeks Percepcji Korupcji 2018 – europejscy maruderzy i polska równia pochyła

2019-01-29

Dziś ukazała się nowa edycja globalnego Indeksu Percepcji Korupcji Transaprency International (Corruption Perception Index – w skrócie CPI), który po raz pierwszy został opublikowany w 1995 roku. Indeks powstaje na podstawie innych badań – przede wszystkim specjalnych sondaży na próbach ekspertów i analityków specjalizujących się oceną ryzyka politycznego i gospodarczego. Indeks przyjmuje wartość od 0 do 100 punktów, gdzie 0 oznacza, że dany kraj jest postrzegany jako przeżarty korupcją, 100 natomiast oznacza, że jest oceniany jako wolny od korupcji. Od 2012 roku, kiedy gruntownie zmieniono metodologię budowy CPI, jego wyniki są porównywalne w czasie. Dzięki temu można szacować, na ile poszczególne państwa poprawiły lub pogorszyły swój wizerunek ze względu na zdolność do walki z korupcją.

➡ forumIdei/Blog

Marzena Płudowska: Kodeks wyborczy – kolejna nowelizacja do poprawki

2019-01-25

23 stycznia br. do Sejmu wpłynął poselski projekt kolejnej nowelizacji Kodeksu wyborczego (druk nr 3163). Pierwsze czytanie odbędzie się już 30 stycznia. Projekt w dużej części zawiera zmiany dotyczące organizacji wyborów pozytywnie wpływające na ich przebieg, na przykład powiązanie liczebności składów komisji z wielkością obwodu, zwiększenie uprawnień komisarzy wyborczych, liberalizację kryteriów powoływania urzędników wyborczych i umożliwienie zgłoszeń do składów obwodowych komisji wyborczych samym wyborcom, a nie jak do tej pory jedynie komitetom wyborczym.

➡ forumIdei/Blog

Piotr Kosiewski: Ocena polityki kulturalnej rządu do rewizji

2019-01-18

Klub Jagielloński ogłosił podsumowanie polityk publicznych rządu Prawa i Sprawiedliwości za 2018 rok. To spojrzenie ważne, bo przygotowane przez środowisko bliskie ideowo rządzącym, a jednocześnie od nich zdystansowane, a często krytyczne. Zaskakiać może jednak przedstawiona przez Klub wysoka ocena polityki kulturalnej obecnego rządu. Owszem, kultura bywa uznawana w Polsce za sferę mało istotną dla funkcjonowania państwa. Jednak jest ona kluczowa, m.in. dla wspólnoty, jej tożsamości i zasad, którymi się kieruje. A to kwestie tradycyjnie ważne dla konserwatystów. Polityka kulturalna też ma wpływ na inne polityki: od rozwoju regionalnego po relacje międzynarodowe.

➡ forumIdei/Blog

Grzegorz Makowski: Drakońskie kary dla firm i organizacji społecznych

2019-01-11

Pod koniec grudnia rząd przyjął projekt ustawy „o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw”. O projekcie ustawy pisałem już w sierpniu 2018 r., niedługo po tym jak jego pierwsza wersja pojawiła się na stronach Rządowego Centrum Legislacji . W końcówce roku prace nad nim bardzo przyśpieszyły i wygląda na to, że Ministerstwo Sprawiedliwości (autor przedłożenia) jest bardzo zdeterminowane, żeby doprowadzić do uchwalenia tej ustawy.

<< 1 2 3 4 5 >>
Do góry