➡ forumIdei/Blog

Grażyna Kopińska: Antykorupcja wg Kukiz’15 – za dużo rygoryzmu

2019-04-15

Sejm rozpoczął prace nad zapowiadanym od kilku miesięcy przez posłów klubu Kukiz’15 projektem ustawy, mającym w radykalny sposób załatwić problem korupcji polityków w Polsce. Ostatecznie projekt otrzymał nieco mylący tytuł Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, gdyż poza zmianami w Kodeksie karnym posłowie proponują znaczące nowelizacje w trzech innych ustawach.

➡ forumIdei/Blog

Paweł Marczewski: Kryzys systemu edukacji jako szansa

2019-04-10

W poniedziałek 8 kwietnia rozpoczął się bezterminowy strajk nauczycieli i nauczycielek domagających się zwiększenia wynagrodzeń. Postulaty wzrostu płac osób pracujących w oświacie nie są nowe. W kontekście faktu, że w ostatnich sześciu latach ich zarobki przestały choćby zbliżać się do średniej krajowej (i to nie tylko w przypadku nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, ale i dyplomowanych – dobrze pokazuje to wykres przygotowany przez stronę Neuropa), winą za obecną eskalację konfliktu należy obarczyć stronę rządową.

➡ forumIdei/Blog

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Brytyjski dylemat Europejczyków

2019-04-09

Czy Wielka Brytania wyjdzie z Unii bez umowy? A może Theresa May zdoła jednak przeforsować w Izbie Gmin porozumienie, które wynegocjowała z Unią? Czy będzie jeszcze jedno referendum? A może wybory? Wariantów jest bez liku. Wszystkie one koncentrują się jednak wokół działań lub bezczynności Londynu.

➡ forumIdei/Blog

Marta Jaroszewicz: Wybory na Ukrainie - wołanie o sprawiedliwość społeczną

2019-04-04

W niedzielę 31 marca odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich na Ukrainie. Jej zwycięzcą okazał się komik i producent telewizyjny Wołodymyr Zelenski, uzyskując ponad 30% głosów, podczas gdy urzędujący prezydent Petro Poroszenko - niecałe 16%. Wygrana Zelenskiego pokazuje trzy główne, nakładające się na siebie zjawiska.

Masz Głos Masz Wybór

Michał Kulka-Kowalczyk: Inicjatywa uchwałodawcza w gminach – skutki uboczne nowych przepisów

2019-03-27

Wyniki badania dostępności narzędzi partycypacji lokalnej w Polsce rzucają nowe światło na przepisy o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej, które po ubiegłorocznej nowelizacji pojawiły się w ustawie o samorządzie gminnym i weszły w życie wraz z nową kadencją władz samorządowych. Dane pokazują, że chociaż wprowadzone regulacje w znacznej większości gmin poszerzą możliwości wpływania na lokalną politykę przez mieszkanki i mieszkańców, to niestety nie brakuje miejsc, w których zgłoszenie inicjatywy uchwałodawczej będzie trudniejsze niż dotychczas.

➡ forumIdei/Blog

Dawid Sześciło: Samorządy do raportu

2019-03-19

Każdego roku, na ponad dwustu stronach tekstu bogato ilustrowanego zdjęciami i infografikami, burmistrz Londynu „spowiada się” mieszkańcom i radzie miasta z efektów swojej pracy. Nie jest to wyłącznie zestaw suchych liczb i wskaźników, ale podsumowanie działań, a przede wszystkim efektów w najważniejszych dla mieszkańców obszarach (np. transport publiczny, mieszkania, oświata). Obok informacji, którymi chce się pochwalić burmistrz, w raporcie znajdziemy także wskaźniki i dane, których zamieszczenia zażądali radni. Jeśli chcemy się dowiedzieć, co zmieniło się w mieście w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, od lektury takiego raportu można zacząć.

➡ forumIdei/Blog

Marcin Waszak: Zastąpmy prekampanię dłuższą i przejrzystą kampanią

2019-03-18

Od lat pomstujemy na prekampanię wyborczą, a w wyborach i tak nagradzamy polityków, którzy ją prowadzili z premedytacją obchodząc prawo. Na niedoskonałych przepisach korzystają wybrani. Jak je zatem zmienić, aby u kandydatów nie rodziło się poczucie niesprawiedliwości, a u obywateli wrażenie braku szacunku dla prawa i ukrytych interesów z kampanią w tle?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Unijne środki na praworządność poza politycznymi podziałami

2019-03-13

Kilka dni temu Rada Europejska ostatecznie zaaprobowała nowy Program Obywateli, Równości, Praw i Wartości (PPW), który ma wspierać prodemokratyczne działania Europejczyków. Na akceptację Rady czeka natomiast ciągle druga uchwała Europarlamentu o uzależnieniu dostępu do unijnych funduszy od stanu praworządności w państwach członkowskich.

Marcin Waszak: Zamówienia do zmiany

2019-03-06

Konsultowany od stycznia projekt nowego prawa zamówień publicznych zawiera niemal trzy razy więcej przepisów niż obecna ustawa. Czy posłużą one większej przejrzystości i zmniejszeniu liczby naruszeń w procesach zakupowych?

➡ forumIdei/Blog

Marta Jaroszewicz: Jaka przyszłość migracji do Polski?

2019-03-01

W lutym opublikowane zostały dane na temat liczby oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca zarejestrowanych w 2018 roku przez powiatowe urzędy pracy. W ub. roku takich oświadczeń zarejestrowano 1,58 mln (z czego 1,446 mln przypadło na obywateli Ukrainy), zaś w 2017 roku 1,825 mln (z czego 1,715 mln dot. Ukraińców). Dodatkowo, w 2018 roku wydano 121,4 tys. zezwoleń na pracę sezonową.

<< 1 2 3 4 5 6 >>
Do góry