➡ forumIdei/Blog

➡ forumIdei/Blog

Dawid Sześciło: Kogo w tych wyborach obchodzi ochrona zdrowia?

2019-09-11

Skoro już w kampanii wyborczej pojawił się temat ochrony zdrowia, to od walczących o głosy ugrupowań oczekiwałbym odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania. Jak przebudować źle zaprojektowane instytucje? Skąd wziąć dodatkowych 50 miliardów złotych rocznie na zdrowie? Wreszcie, jak zwiększyć o co najmniej 50 tysięcy liczbę lekarzy? Jak dotychczas, wszystkie partie migają się od odpowiedzi.

Zofia Lutkiewicz: Europejski watchdog bierze pod lupę wybory w Polsce

2019-09-06

W raporcie powstałym po wizycie przedstawicieli OBWE/ODIHR w Polsce organizacja rekomenduje wysłanie na zbliżające się wybory parlamentarne większej niż zazwyczaj misji obserwacyjnej. Czy to oznacza, że istnieje ryzyko, iż wybory zostaną sfałszowane?

➡ forumIdei/Blog

Tomasz Pietrzykowski: Lekcja #Emigate

2019-09-03

Sprawa hejtu zorganizowanego przez grupę sędziów bliskich ścisłemu kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwości ma co najmniej dwa wymiary. Pierwszy jest stosunkowo jasny i w pewnym sensie banalny. To wymiar oceny etycznej i prawnej działań osób piastujących funkcję sędziego, które potajemnie zaangażowane były w organizację i prowadzenie kampanii oczerniania, obrażania i dezawuowania innych sędziów, krytycznych wobec działań podejmowanych przez rząd wobec sądownictwa.

➡ forumIdei/Blog

Szymon Ananicz: Kadry kluczem do kontroli prokuratury

2019-08-20

Zmiany zachodzące w prokuraturze od 2016 roku, czyli od włączenia jej w struktury władzy wykonawczej, przyciągają znacznie mniej uwagi mediów, organizacji obywatelskich i opinii publicznej niż kryzys sądowniczy i konstytucyjny. Nie wolno jednak zapominać o prokuraturze, jest ona bowiem integralną częścią systemu państwa prawa. Nowy raport niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia „Królowie życia w prokuraturze dobrej zmiany” daje rzadki wgląd w jej funkcjonowanie. Z opracowania wyłania się obraz kolejnej instytucji państwa zawłaszczanej przez władzę, zastępowania reguł ręcznym sterowaniem i – co chyba najgorsze – wprzęgania aparatu państwa w bieżącą walkę polityczną. Wszystko to ze szkodą dla praworządności.

Marta Jaroszewicz: NIK o opieszałości w systemie obsługi cudzoziemców

2019-08-13

Polska dzięki liberalnemu systemowi wydawania zezwoleń na pracę okresową stała się zarówno europejskim, jak i globalnym liderem, jeśli chodzi o napływ krótkoterminowej siły roboczej. Jednak zdaniem Najwyższej Izby Kontroli nasz kraj może utracić tę pozycję, jeśli nie rozwiąże problemu złej organizacji i przeciągłości w systemie wydawania zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców chcących na dłużej pozostać w naszym kraju.

➡ forumIdei/Blog

Piotr Kosiewski: Instytucje kultury psują się od głowy

2019-08-09

Coraz większy niepokój budzi sytuacja w dwóch ważnych warszawskich muzeach: Narodowym oraz Historii Żydów Polskich POLIN. To dwa różne przypadki, jednak w obu kłopoty są wynikiem decyzji podjętych przez ministra kultury Piotra Glińskiego. Na ich przykładzie można też pokazać problemy, jakie wynikają ze sposobu sprawowania władzy przez obecnie rządzących.

➡ forumIdei/Blog

Grzegorz Makowski: Poza prawem i obyczajem

2019-08-02

Adam Podgórecki, nieżyjący już światowej sławy polski socjolog, ukuł niegdyś pojęcie „kontroli społecznej trzeciego stopnia”. Pod tym tajemniczo brzmiącym terminem kryje się dość prosta myśl: są dwa podstawowe stopnie społecznej kontroli ludzkich zachowań – obyczaje, jakich uczymy się w rodzinie i od ludzi, z którymi łączą nas jakieś relacje (np. zasada, aby być uczciwym), oraz prawo, będące formalnym zapisem konkretnych norm (np. norma zakazująca kradzieży).

➡ forumIdei/Blog

Dawid Sześciło: Samorządowe uchwały anty-LGBT. Są podstawy do ich zaskarżenia

2019-07-31

Jak pogodzić wykluczanie grupy mieszkańców przez radnych z konstytucyjną definicją samorządu jako wspólnoty wszystkich mieszkańców danego terytorium?

➡ forumIdei/Blog

Sławomir Nałęcz: Odłożone skutki 500+ i systemu podatkowego szkodzą najbiedniejszym

2019-07-23

Ostatnie Badanie budżetów gospodarstw domowych GUS przyniosło fatalne wyniki dla polityki społecznej rządu. Dane za 2018 r. pokazują, że program Rodzina 500+ w dłuższej perspektywie przestaje przynosić redukcję biedy i nie przeciwdziała wzrostowi nierówności. Według danych GUS za 2018 r. rozwarstwienie dochodowe wzrosło po raz pierwszy od 7 lat, rozpowszechnienie ubóstwa skrajnego wzrosło po raz pierwszy od lat 4, zaś ubóstwo relatywne wzrosło po raz pierwszy od ponad 10 lat.

➡ forumIdei/Blog

Piotr Maciej Kaczyński: Europejski kordon sanitarny także wokół naruszających praworządność

2019-07-19

W każdej demokracji po wyborach dochodzi do przetasowań na szczytach władzy. Nie inaczej jest w Unii Europejskiej, demokratycznej wspólnocie państw i obywateli. Obywatele w liczbie ponad 200 milionów gremialnie ruszyli do urn pod koniec maja w wyborach europejskich. Nowy Parlament składa się w 61% z ludzi wybranych po raz pierwszy. 40% składu to kobiety.

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
Do góry