➡ forumIdei/Blog

➡ forumIdei/Blog

Szymon Ananicz: Kadry kluczem do kontroli prokuratury

2019-08-20

Zmiany zachodzące w prokuraturze od 2016 roku, czyli od włączenia jej w struktury władzy wykonawczej, przyciągają znacznie mniej uwagi mediów, organizacji obywatelskich i opinii publicznej niż kryzys sądowniczy i konstytucyjny. Nie wolno jednak zapominać o prokuraturze, jest ona bowiem integralną częścią systemu państwa prawa. Nowy raport niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia „Królowie życia w prokuraturze dobrej zmiany” daje rzadki wgląd w jej funkcjonowanie. Z opracowania wyłania się obraz kolejnej instytucji państwa zawłaszczanej przez władzę, zastępowania reguł ręcznym sterowaniem i – co chyba najgorsze – wprzęgania aparatu państwa w bieżącą walkę polityczną. Wszystko to ze szkodą dla praworządności.

Marta Jaroszewicz: NIK o opieszałości w systemie obsługi cudzoziemców

2019-08-13

Polska dzięki liberalnemu systemowi wydawania zezwoleń na pracę okresową stała się zarówno europejskim, jak i globalnym liderem, jeśli chodzi o napływ krótkoterminowej siły roboczej. Jednak zdaniem Najwyższej Izby Kontroli nasz kraj może utracić tę pozycję, jeśli nie rozwiąże problemu złej organizacji i przeciągłości w systemie wydawania zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców chcących na dłużej pozostać w naszym kraju.

➡ forumIdei/Blog

Piotr Kosiewski: Instytucje kultury psują się od głowy

2019-08-09

Coraz większy niepokój budzi sytuacja w dwóch ważnych warszawskich muzeach: Narodowym oraz Historii Żydów Polskich POLIN. To dwa różne przypadki, jednak w obu kłopoty są wynikiem decyzji podjętych przez ministra kultury Piotra Glińskiego. Na ich przykładzie można też pokazać problemy, jakie wynikają ze sposobu sprawowania władzy przez obecnie rządzących.

➡ forumIdei/Blog

Grzegorz Makowski: Poza prawem i obyczajem

2019-08-02

Adam Podgórecki, nieżyjący już światowej sławy polski socjolog, ukuł niegdyś pojęcie „kontroli społecznej trzeciego stopnia”. Pod tym tajemniczo brzmiącym terminem kryje się dość prosta myśl: są dwa podstawowe stopnie społecznej kontroli ludzkich zachowań – obyczaje, jakich uczymy się w rodzinie i od ludzi, z którymi łączą nas jakieś relacje (np. zasada, aby być uczciwym), oraz prawo, będące formalnym zapisem konkretnych norm (np. norma zakazująca kradzieży).

➡ forumIdei/Blog

Dawid Sześciło: Samorządowe uchwały anty-LGBT. Są podstawy do ich zaskarżenia

2019-07-31

Jak pogodzić wykluczanie grupy mieszkańców przez radnych z konstytucyjną definicją samorządu jako wspólnoty wszystkich mieszkańców danego terytorium?

➡ forumIdei/Blog

Sławomir Nałęcz: Odłożone skutki 500+ i systemu podatkowego szkodzą najbiedniejszym

2019-07-23

Ostatnie Badanie budżetów gospodarstw domowych GUS przyniosło fatalne wyniki dla polityki społecznej rządu. Dane za 2018 r. pokazują, że program Rodzina 500+ w dłuższej perspektywie przestaje przynosić redukcję biedy i nie przeciwdziała wzrostowi nierówności. Według danych GUS za 2018 r. rozwarstwienie dochodowe wzrosło po raz pierwszy od 7 lat, rozpowszechnienie ubóstwa skrajnego wzrosło po raz pierwszy od lat 4, zaś ubóstwo relatywne wzrosło po raz pierwszy od ponad 10 lat.

➡ forumIdei/Blog

Piotr Maciej Kaczyński: Europejski kordon sanitarny także wokół naruszających praworządność

2019-07-19

W każdej demokracji po wyborach dochodzi do przetasowań na szczytach władzy. Nie inaczej jest w Unii Europejskiej, demokratycznej wspólnocie państw i obywateli. Obywatele w liczbie ponad 200 milionów gremialnie ruszyli do urn pod koniec maja w wyborach europejskich. Nowy Parlament składa się w 61% z ludzi wybranych po raz pierwszy. 40% składu to kobiety.

➡ forumIdei/Blog

Agnieszka Cianciara: Unia skręca w lewo i na zachód?

2019-07-12

Po burzliwych negocjacjach Rada Europejska wskazała kandydatów na kluczowe stanowiska w UE (#topEUjobs). 3 lipca Parlament Europejski wybrał swojego przewodniczącego i 14 zastępców, zaś 10 lipca - przewodniczących komisji parlamentarnych. Jednak na całościowy obraz unijnego układu sił poczekamy do jesieni, gdy zostanie powołana Komisja Europejska.

➡ forumIdei/Blog

Szymon Ananicz: Opozycja bierze Stambuł, czyli jak ukruszyć autorytarny reżim

2019-07-04

23 czerwca w powtórzonych wyborach na mera Stambułu ponownie zwyciężył kandydat opozycyjnej Partii Republikańsko-Ludowej (CHP) Ekrem İmamoğlu. W porównaniu do pierwszych wyborów z końca marca zwiększył on przewagę nad kandydatem rządzącej konserwatywnej partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), byłym premierem i spikerem parlamentu Binali Yıldırımem o blisko 800 tys. głosów.

➡ forumIdei/Blog

Marta Jaroszewicz, Krzysztof Mrozek: Przemyśl wobec kryzysu idei pogranicza

2019-06-28

W ubiegłbym tygodniu opinię publiczną obiegły informacje o wydanym przez prezydenta Przemyśla zakazie przeprowadzenia wydarzenia artystycznego dotyczącego relacji polsko-ukraińskich. W kolejnych dniach, po odwołaniu się przez organizatora od tej decyzji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozstrzygnęło spór na korzyść wolności artystycznej. 22 czerwca wydarzenie się odbyło. Przy pustym stole zasiadł przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce, głównej organizacji mniejszości ukraińskiej, symbolicznie zapraszając do dialogu mieszkańców i turystów przybywających do Przemyśla.

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
Do góry