➡ forumIdei/Blog

➡ forumIdei/Blog

Marzena Płudowska: Upolityczniona PKW będzie decydować o finansowym być albo nie być partii

2019-03-29

29 marca wygasa kadencja Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Wyborczego na początku 2020 r. PKW w obecnej formie i składzie przejdzie do historii. Zastąpi ją organ w 7/9 wskazywany przez polityków. Nowa PKW będzie nie tylko zatwierdzać wyniki wyborów. Będzie również decydować o utracie subwencji na skutek nakładanych sankcji. To w polskim systemie finansowania polityki może zagrozić istnieniu każdej partii.

Masz Głos Masz Wybór

Michał Kulka-Kowalczyk: Inicjatywa uchwałodawcza w gminach – skutki uboczne nowych przepisów

2019-03-27

Wyniki badania dostępności narzędzi partycypacji lokalnej w Polsce rzucają nowe światło na przepisy o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej, które po ubiegłorocznej nowelizacji pojawiły się w ustawie o samorządzie gminnym i weszły w życie wraz z nową kadencją władz samorządowych. Dane pokazują, że chociaż wprowadzone regulacje w znacznej większości gmin poszerzą możliwości wpływania na lokalną politykę przez mieszkanki i mieszkańców, to niestety nie brakuje miejsc, w których zgłoszenie inicjatywy uchwałodawczej będzie trudniejsze niż dotychczas.

➡ forumIdei/Blog

Dawid Sześciło: Samorządy do raportu

2019-03-19

Każdego roku, na ponad dwustu stronach tekstu bogato ilustrowanego zdjęciami i infografikami, burmistrz Londynu „spowiada się” mieszkańcom i radzie miasta z efektów swojej pracy. Nie jest to wyłącznie zestaw suchych liczb i wskaźników, ale podsumowanie działań, a przede wszystkim efektów w najważniejszych dla mieszkańców obszarach (np. transport publiczny, mieszkania, oświata). Obok informacji, którymi chce się pochwalić burmistrz, w raporcie znajdziemy także wskaźniki i dane, których zamieszczenia zażądali radni. Jeśli chcemy się dowiedzieć, co zmieniło się w mieście w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, od lektury takiego raportu można zacząć.

➡ forumIdei/Blog

Marcin Waszak: Zastąpmy prekampanię dłuższą i przejrzystą kampanią

2019-03-18

Od lat pomstujemy na prekampanię wyborczą, a w wyborach i tak nagradzamy polityków, którzy ją prowadzili z premedytacją obchodząc prawo. Na niedoskonałych przepisach korzystają wybrani. Jak je zatem zmienić, aby u kandydatów nie rodziło się poczucie niesprawiedliwości, a u obywateli wrażenie braku szacunku dla prawa i ukrytych interesów z kampanią w tle?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Unijne środki na praworządność poza politycznymi podziałami

2019-03-13

Kilka dni temu Rada Europejska ostatecznie zaaprobowała nowy Program Obywateli, Równości, Praw i Wartości (PPW), który ma wspierać prodemokratyczne działania Europejczyków. Na akceptację Rady czeka natomiast ciągle druga uchwała Europarlamentu o uzależnieniu dostępu do unijnych funduszy od stanu praworządności w państwach członkowskich.

Marcin Waszak: Zamówienia do zmiany

2019-03-06

Konsultowany od stycznia projekt nowego prawa zamówień publicznych zawiera niemal trzy razy więcej przepisów niż obecna ustawa. Czy posłużą one większej przejrzystości i zmniejszeniu liczby naruszeń w procesach zakupowych?

➡ forumIdei/Blog

Marta Jaroszewicz: Jaka przyszłość migracji do Polski?

2019-03-01

W lutym opublikowane zostały dane na temat liczby oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca zarejestrowanych w 2018 roku przez powiatowe urzędy pracy. W ub. roku takich oświadczeń zarejestrowano 1,58 mln (z czego 1,446 mln przypadło na obywateli Ukrainy), zaś w 2017 roku 1,825 mln (z czego 1,715 mln dot. Ukraińców). Dodatkowo, w 2018 roku wydano 121,4 tys. zezwoleń na pracę sezonową.

➡ forumIdei/Blog

Grażyna Kopińska: Dlaczego rządzący nie chcą konsultować swoich ustaw?

2019-02-22

Konsultowanie ustaw z obywatelami poprawia jakość legislacji. Niestety, rząd traktuje konsultacje jako uciążliwą przeszkodę i stara się je omijać nawet wbrew regulaminowi własnej pracy.

➡ forumIdei/Blog

Marzena Płudowska: Czas powrócić do dyskusji nad ustawą o fundacjach politycznych

2019-02-14

Jarosław Kaczyński przyznał niedawno, że marzył, by Instytut im. Lecha Kaczyńskiego stał się poważną alternatywą dla Fundacji Batorego. Skoro prezes PiS tak mocno inspirował się działalnością Fundacji, szkoda, że nie skorzystał z naszych rekomendacji odnośnie reformy finansowania partii politycznych.

➡ forumIdei/Blog

Grzegorz Makowski: Dla państwa i obywateli. Jakiej służby cywilnej nam potrzeba?

2019-02-19

Służba cywilna to, przynajmniej w założeniu, elitarna część administracji publicznej i główna część administracji rządowej. Mimo wykształcenia wielu doświadczonych i profesjonalnych urzędników, polska służba cywilna nie jest jednak zorganizowana w system. Stanowi źle zarządzaną, niedowartościowaną grupę pracowników sektora publicznego. Nie nadąża za standardami funkcjonowania swoich zachodnich odpowiedników i jest zbyt podatna na bezpośrednie wpływy partyjne. Tymczasem służba cywilna jest równie istotna z punktu widzenia demokracji i rządów prawa, co inne kluczowe instytucje państwa, takie jak sądownictwo czy prokuratura.

<< 1 2 3 4 5 >>
Do góry