Newslettery

Newsletter


Kontakt:

informacja@batory.org.pl
Katarzyna Groblewska, Komunikacja i promocja
tel. 22 536 02 34
kom. 601 263 642

Magdalena Wiejak, Komunikacja i promocja
tel. 22 536 02 30
kom. 796 332 131

List do Pani Marszałek Marii Koc

20 sierpnia 2019

Warszawa, 20 sierpnia 2019

 

 

Szanowna Pani

Maria Koc

Senat RP

 

 

 

Szanowna Pani Marszałek,

 

W związku z tekstem opublikowanym na stronie internetowej Instytutu Staszica w dn. 29 lipca br., dotyczącym kwestii likwidacji Senatu informujemy, że błędnie przypisała Pani Fundacji im. Stefana Batorego promowanie takiej idei.

 

W opublikowanym przez nas niedawno raporcie Polska samorządów. Sprawna demokracja, silne państwo - a także w żadnymi innym tekście Fundacji Batorego -  NIE pada postulat ani likwidacji Senatu, ani też zastąpienia go Izbą Samorządową.  Podobnie rzecz się ma z koncepcją federalizacji Polski – w żadnym fragmencie naszego raportu taki pomysł nie został sformułowany. Najwyraźniej doszło do pomyłki – w tym samym czasie ukazały się również postulaty innych organizacji i ośrodków badawczych.

 

W raporcie Fundacji Batorego została przedstawiona całościowa wizja i konkretne idee rozwoju samorządu w ramach silnego państwa,  które będzie w stanie wywiązywać się z obowiązków jakie ma wobec swoich obywateli. W opracowaniu zawarliśmy pomysły na zwiększenie samodzielności samorządów w sprawach ważnych dla wszystkich mieszkańców  połączone z łagodzeniem nierówności regionalnych i wyrównywaniem szans. Jest to jednocześnie propozycja nowej roli władzy centralnej, która zamiast „ręcznego sterowania” działaniami samorządów skupi się na wyznaczaniu standardów i monitoringu. Raport zawiera także postulaty usprawniające lokalną demokrację, obywatelską kontrolę nad działalnością władz samorządowych oraz propozycje jak sfinansować nowe zadania samorządu.

 

Zapraszamy do lektury całego raportu.

 

Mamy nadzieję, że w trosce o rzetelność  debaty publicznej, zadba Pani Marszałek o sprostowanie błędnie podanych informacji.

 

 

Z poważaniem

 

 

Joanna Załuska

Szefowa działu Demokracja

Forum Idei Fundacji im. Stefana Batorego


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry