Sojusz na rzecz Solidarności i Demokracji w Europie

Deklaracja Warszawska EFC

Sojusz na rzecz Solidarności i Demokracji w Europie

Warszawa, 2 czerwca 2017 r.

Dziś podczas 28. dorocznej konferencji Europejskiego Centrum Fundacji w Warszawie „Courage to re-embrace solidarity in Europe – Can philanthropy take the lead?” grupa fundacji zaniepokojonych stanem demokracji w Europie ustanowiła Sojusz na rzecz Solidarności i Demokracji.

Coraz częściej w Europie dochodzi do prób ograniczania niezależności społeczeństwa obywatelskiego, co zagraża podstawowym wartościom takim jak: różnorodność, równość i wolności demokratyczne. Krępowana jest swoboda działania organizacji pozarządowych, instytucji akademickich i wolnych mediów. Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego są atakowani, dyskredytowani i przedstawiani jako wrogowie publiczni.

Celem Sojuszu jest zarówno przeciwdziałanie ograniczaniu możliwosci niezależnego działania społeczeństwa obywatelskiego jak i szerzej - podważaniu wartości demokratycznych, takich jak godność, wolność, sprawiedliwość, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka. Dlatego zobowiązujemy się do połączenia naszych środków i zasobów i utworzenia Funduszu Solidarności, który wspierać będzie instytucje społeczeństwa obywatelskiego i chronić wartości demokratyczne w Europie.

Powołując ten Sojusz tu, w Polsce, kolebce ruchu solidarnościowego w Europie, chcemy pokazać, że europejskich i międzynarodowe  instytucje filantropijne są gotowe połączyć swoje siły i działać wspólnie na rzecz wzmocnienia solidarności w Europie. Jesteśmy przekonani, ze jako wspólnota instytucji filantropijnych musimy wysłać czytelny sygnał, że demokracja nie obroni się bez silnego, niezależnego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Jako organizacje, które wykorzystują prywatne środki na rzecz dobra publicznego mamy tez do spełnienia bardzo ważną rolę - przypominanie instytucjom publicznym w Europie o konieczności tworzenia trwałych mechanizmów pozwalających chronić, bronić i upowszechniać podstawowe wartości. Nasze czasy wymagają od nas odwagi, by połączyć siły i działać wspólnie na rzecz demokracji i solidarności w Europie i na świecie.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry