Kontakt

Alina Wasilewska
tel. 22 536 02 64

Kolorowa Akademia

Program finansowany ze środków Fundacji Agory i Funduszu Małgorzaty Szejnert. W roku 2013 program kończy swoją działalność i nie przyjmuje wniosków o dotacje.

Celem programu prowadzonego w latach 2003-2012 było wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturalnych i rozwojowych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych. W ramach programu przekazywaliśmy dotacje organizacjom pozarządowym na projekty ułatwiające dzieciom niepełnosprawnym z małych miejscowości zdobywanie wiedzy i umiejętności, oraz na działania umożliwiające im udział w zajęciach kulturalnych i artystycznych. 

Od 2008 roku wspieraliśmy organizacje, które w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi wykorzystywały techniki sztuk scenicznych. Oprócz dotacji oferowaliśmy pomoc merytoryczną w postaci szkoleń i konsultacji przygotowanych i prowadzonych przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki.

W roku 2012 przyznaliśmy ostatnie 19 dotacji w łącznej kwocie 156 800 zł na projekty realizowane do sierpnia 2013 roku. W zajęciach prowadzonych w ramach dotowanych projektów uczestniczy obecnie około 250 młodych osób niepełnosprawnych oraz około 150 ich rówieśników.
Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry