Zobacz także

Demokracja w Działaniu 2010-2013

Celem programu prowadzonego w latach 2010-2013 było zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji.

W ramach programu wspieraliśmy obywatelskie działania dotyczące następujących zagadnień:

  • Tolerancja – przeciwdziałanie dyskryminacji grup mniejszościowych i zmiana niechętnego nastawienia wobec nich. więcej
  • Polityki – przygotowywanie propozycji systemowych rozwiązań, służących modernizacji różnych obszarów życia społeczno-politycznego. więcej
  • Partycypacja – włączanie obywateli w procesy podejmowania decyzji dotyczących np. ich dzielnicy, gminy lub miasta. więcej
  • Nadzór (dawniej: Działania Strażnicze) – nadzorowanie funkcjonowania instytucji publicznych i przestrzegania przez nie reguł dobrego rządzenia. więcej
Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry