Zapraszamy na wysłuchanie obywatelskie

2018-09-06

Zapraszamy pracowników, pracodawców, obywateli, czyli wszystkich, którzy uważają, że ktoś, kto reaguje na nadużycia i łamanie prawa w miejscu pracy powinien być chroniony przez prawo - do udziału w wysłuchaniu Obywatelskiego Projektu Ustawy o Ochronie Sygnalistów, które odbędzie się 22 września, o godz. 10.30 na Uniwersytecie Warszawskim w Sali A Auditorium Maximum.

Obywatelski Projekt Ustawy powstał w 2017 roku z myślą o ochronie osób, które w swoim miejscu pracy nie akceptują praktyk niezgodnych z prawem, wewnętrznymi regulacjami i etyką.

Sygnaliści mówią otwarcie o działaniach lub zaniedbaniach, które zagrażają interesowi publicznemu, zgłaszają przypadki korupcji, kradzieży, oszustw na szkodę konsumentów, nieprawidłowości w przetargach. Informacje sygnalistów – jeśli tylko uda im się przebić do pracodawców lub nagłośnić sprawę w mediach – mogą ratować zdrowie lub życie obywateli: górników, pasażerów transportu miejskiego, osób żyjących w pobliżu zakładów chemicznych.

Obecne prawo w Polsce pozostaje w dużej mierze ślepe na sygnalistów. Nie zapewnia im skutecznej ochrony, jeśli w związku ze swoją postawą stają się ofiarami mobbingu, gróźb i szantażów ze strony przełożonych, szykan w otoczeniu kolegów z pracy. Sytuacja ta utrwala społeczny stygmat sygnalistów jako donosicieli.

Obecnie obowiązujące przepisy nie wskazują w jakim trybie i do kogo sygnaliści mogą zwrócić się z informacjami o nieprawidłowościach lub zdarzeniach szkodzących wspólnemu dobru, które zaobserwowali w trakcie wykonywania zawodowych obowiązków. Brakuje jednej, spójnej regulacji chroniącej sygnalistów, z której mogliby skorzystać pracownicy wszystkich branż, zleceniobiorcy, stażyści i wolontariusze doświadczający niezasłużonych represji, z wyrzuceniem z pracy włącznie.

Jednocześnie, w wyniku konieczności dostosowania się do wymogów unijnych przepisy chroniące sygnalistów zaistniały w kilku aktach prawnych. Fragmentaryczne rozwiązania chronią na przykład pracowników sektora finansowego. Dopóki nie powstanie jednolity akt prawny – pracownicy różnych sektorów będą traktowani nierówno.

Komisja Europejska pracuje już nad dyrektywą w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Przyjęcie jej to kwestia czasu i Polska tak czy inaczej będzie musiała przyjąć osobny akt prawny dedykowany sygnalistom. Chcemy przyspieszyć ten proces, dlatego przygotowaliśmy Obywatelski Projekt Ustawy o ochronie sygnalistów, który już dziś odpowiada międzynarodowym wymogom w tej kwestii.

Na wysłuchanie Obywatelskiego Projektu Ustawy o Ochronie Sygnalistów zapraszamy pracowników, pracodawców, obywateli, czyli wszystkich, którzy uważają, że ktoś, kto reaguje na zło w miejscu pracy powinien być chroniony przez prawo.

Każdy Państwa komentarz weźmiemy pod uwagę przy przygotowaniu ostatecznej wersji Obywatelskiego Projektu Ustawy. Zależy nam, żeby zapewnić projektowi jak najszersze poparcie, które pomoże nam przekonać decydentów do skorzystania z tej propozycji i uchwalenia dobrych przepisów chroniących sygnalistów.

Autorami Obywatelskiego Projektu Ustawy są Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytut Spraw Publicznych.

Projekt ustawy można przeczytać i pobrać tu.
Formularz rejestracyjny.
Więcej informacji na stronie wydarzenia.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry