Zapraszamy na debatę „Dialog w procesie tworzenia prawa”

2017-11-22

Na debatę zaprasza Obywatelskie Forum Legislacji działające przy Fundacji Batorego.

Wstępem do rozmowy będzie przedstawienie wyników obserwacji procesu legislacyjnego ustaw, nad którymi rząd i parlament pracował w drugim roku swojej kadencji. Raport z obserwacji przygotowali członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji.

Debata odbędzie się 7 grudnia 2017 r. w godz. 11.00 - 13.30 w siedzibie Fundacji Batorego (Sapieżyńska 10a) w Warszawie.

O własnych doświadczeniach związanych z uczestnictwem w procesie konsultowania projektów aktów prawnych opowiedzą:

dr hab. prof. UW Jacek Męcina – dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego
Jakub Sokalski – radca prawny WWF Polska
Barbara Surdykowska – ekspert NSZZ Solidarność  w Zespole Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego
Paweł Śmigielski – dyrektor Zespołu Prawno-interwencyjnego OPZZ
Zbigniew Żurek – wiceprezes BCC, sekretarz Rady Dialogu Społecznego

Debatę poprowadzi red. Wojciech Szeląg.

Prosimy o wypełnienie – do 5 grudnia – formularza zgłoszeniowego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obywatelskie Forum Legislacji działa przy Fundacji im. Stefana Batorego od 2009 roku. W jego skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, kancelarii prawniczych, środowiska akademickiego oraz profesjonalni lobbyści. Celem Forum są działania na rzecz poprawy jakości prawa, transparentności procesu jego stanowienia oraz poszerzenia partycypacji obywateli w tym procesie.
Więcej o Forum: tu.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry