Wspomnienie o Marku Regulskim

2018-03-25

Rok temu odszedł nasz darczyńca, Marek Regulski, redaktor Polskiego Słownika Biograficznego. W swoim testamencie zapisał nam darowiznę na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z niezamożnych środowisk.  

***

25 marca przypada pierwsza rocznica śmierci Marka Regulskiego – filologa i wieloletniego pracownika krakowskiej redakcji Polskiego Słownika Biograficznego. W swoim testamencie zapisał Fundacji darowiznę na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z niezamożnych środowisk.

Pan Marek wspierał Fundację wpłatami 1% podatku. Jego decyzję o ustanowieniu zapisu testamentowego na rzecz Fundacji Batorego przyjęliśmy jako szczególne wyróżnienie i wyraz poparcia dla naszych działań. Jesteśmy wdzięczni za szczodrość i okazane nam zaufanie.  

Dziękujemy Rodzinie pana Marka za pamięć o nas, a koleżankom i kolegom z redakcji Polskiego Słownika Biograficznego dziękujemy za poniższe wspomnienie, którym chcemy się podzielić.

Marek przygotowywał do druku życiorysy i ich obszerne, często wielojęzyczne bibliografie. Adiustacja i korekty tekstów to zajęcie żmudne i nieefektowne, wymagające dużego skupienia, ale Marek tę pracę lubił, bo – jak tłumaczył – sprawiało mu satysfakcję zanurzanie się w różnorodny świat bohaterów słownikowych biogramów. Z Jego wiedzy korzystali wszyscy, chętnie pomagał w odczytywaniu obcojęzycznych tekstów i zwrotów, zawsze starał się spełniać prośby kolegów-redaktorów, którzy zazwyczaj musieli mieć gotowy biogram „na wczoraj”. Czuliśmy Jego życzliwość, docenialiśmy bezkonfliktowość i poczucie humoru, a Jego niezwykłej uczynności pewnie nieraz nadużywaliśmy. Pierwsze objawy choroby zauważył u siebie na początku 2013 r. Nie poddawał się i wciąż był z nami: przychodził do pracy, a gdy czuł się gorzej – zabierał teksty do domu. Pisywał do nas ciekawe i barwne maile i SMS-y, w których ujawniało się Jego literackie zacięcie. Zmarł 25 marca 2017 roku. Miał niecałe 44 lata.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry