Oferta pracy w forumIdei

2019-02-11

Poszukujemy solidnej, odpowiedzialnej osoby, interesującej się stosunkami społecznymi i polityką międzynarodową, która chce zdobywać doświadczenie zawodowe na stanowisku koordynatora/ki w programie eksperckim.

Fundacja im. Stefana Batorego poszukuje koordynatora/rki

Poszukujemy solidnej, odpowiedzialnej osoby, interesującej się stosunkami społecznymi i polityką międzynarodową, której bliska jest misja i wartości Fundacji Batorego i która chce zdobywać doświadczenie zawodowe na stanowisku koordynatora/ki w programie eksperckim, w dziale zajmującym się polityką zagraniczną.
Do zadań kandydata/ki należeć będzie wsparcie logistyczne przy prowadzeniu projektów dotyczących spraw międzynarodowych i polskiej polityki zagranicznej, w tym organizacja spotkań, konferencji, seminariów eksperckich z udziałem gości z Polski i zagranicy oraz przygotowywanie publikacji.

Wymagane doświadczenie/kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie (możliwość podjęcia pracy w trakcie odbywania studiów),
 • znajomość programów z pakietu MS Office,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i rosyjskiego w mowie i piśmie,
 • zainteresowanie problematyką międzynarodową .


Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy z CRM,
 • praca lub wolontariat w organizacjach pozarządowych, instytucjach badawczych.


Od kandydatów/ek oczekujemy:

 • dobrej organizacji pracy,
 • rzetelności, terminowości i odpowiedzialności,
 • wysokiej kultury osobistej, umiejętności pracy w zespole i współpracy z partnerami i podwykonawcami,
 • samodzielnego myślenia.


Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w podmiocie o ugruntowanej pozycji i rozpoznawalności,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w ciekawych projektach eksperckich,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego, kasy zapomogowo-pożyczkowej, stołówki pracowniczej.

Termin podjęcia pracy - do uzgodnienia.
Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@batory.org.pl. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja-ForumIdei”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 24 lutego 2019. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 25 lutego.

--
Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną organizacją społeczną wspierającą rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach swojej działalności Fundacja udziela dotacji organizacjom i inicjatywom obywatelskim, prowadzi działania rzecznicze i eksperckie, organizuje akcje i kampanie społeczne. Więcej o Fundacji: www.batory.org.pl


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry